logo małopolska innowacyjna

Wydarzenia

Zdjęcie przedstawia kontury lidzkich gółów obok powoiązań atomowych i kół zębatych.

09 stycznia 2020 r.  -  Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na Dzień Informacyjny Projektu Innovation Coach (wsparcie przedsiębiorców w rozwoju działalności B+R+I).