roboty na podłodze uruchamiane przez ludzi stojących za nimi

„Robotyzacja i automatyzacja produkcji – przyszłość optymalizacji pracy według młodego pokolenia.”

Robotyzacja i automatyzacja pracy to zagadnienia, które w obecnych czasach są nam dobrze znane. Każda większa firma zajmująca się wytwarzaniem dóbr dąży do automatyzacji produkcji, by zoptymalizować koszty i czas pracy.

Wizualizacja budynku Uniwersytetu Rolniczego

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

Stanowisko do PEF podłączone do komputera.

Automatyka procesu utrwalania żywności poprzez innowacyjne wykorzystanie pola elektromagnetycznego

 Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) jest jedną z metod innowacyjnego podejścia utrwalania płynnych produktów spożywczych.

Marsjański łazik

W stronę autonomii w technologii kosmicznej

Żaden sektor przemysłu nie miał tak istotnego wpływu na automatyzację procesów produkcji i użytkowania, jak sektor technologii kosmicznych.

Sonda przed startem- pompowane powietrze do balonu. Mężczyźni podtrzymujący sondę przed startem

FutureLab – nauka jakiej chcą studenci!

FutureLab to międzywydziałowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która oferuje najzdolniejszym studentom Uczelni kompleksowe wsparcie przy realizacji innowacyjnych projektów inżynierskich.