Zdjęcie przedstawia manometr.

Detektory pyłu zawieszonego - uniwersytecka sieć pomiarowa

Czujniki - w czasie rzeczywistym - mierzą stężenie pyłu zawieszonego, temperaturę, wilgotność względną oraz ciśnienie powietrza

Zdjęcie przedstawia plakat programu oto-GOZ.

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – projekt „oto-GOZ”

Opracowano strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Zdjęie przedstawia zbliżenie śmieci leżących na plaży.

Technologia do wykrywania ładunków niebezpiecznych zlokalizowanych na dnie akwenów wodnych

Morze Bałtyckie, w kolejnych swoich obszarach, może stać się obszarem katastrofy ekologicznej

Zdjęcie przedstawia 3 studentów pracujących na laptopie.

Studenckie koła naukowe - innowacyjną wizytówką AGH

W ponad stuletniej historii Akademii Górniczo-Hutniczej swoje zasłużone miejsce mają od ponad 90 lat studenckie koła naukowe.
Zdjęcie przedstawia łan zboża.

Przyszłość rolnictwa w naszym ogródku

Przyszłość żywności i rolnictwa zależy od dostarczania rolnikom innowacji, które zaspokajają coraz bardziej zróżnicowany i złożony zakres potrzeb. Zaliczyć można do nich poprawę wydajności gospodarstw rolnych, efektywności środowiskowej, a także lepsze reagowanie na zmianę klimatu. Innowacje w zakresie wykorzystania zasobów są priorytetem na całym świecie w szczególności dotyczące zwiększenia wydajności gruntów.