logo małopolska innowacyjna

Miejsca i społeczności

Ambasada Współpracy

O pierwszej platformie współpracy lokalnych przedsiębiorców z trzecim sektorem opowiada Monika Doroszkiewicz – założycielka Ambasady Współpracy.

Rozmowa z Kingą Jung, specjalistą ds. administracyjnych Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Katarzyna Taranowska, Magdalena Samonek: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej został założony w 2006 roku. Czy mogłaby Pani przybliżyć genezę powstania ?

 Kinga Jung: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości (OIP) powstał w ramach  realizowanego przez Miasto Oświęcim projektu „Zintegrowany Rozwój Miejskiej  Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory”, współfinansowanego z funduszu  PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Pozyskane środki wyniosły około 2 mln euro, natomiast wkład własny miasta Oświęcim sięgnął ponad 600 tys. euro.