Featured

Zatrzymanie ocieplania klimatu jednym z najważniejszych warunków utrzymania poziomu życia

Bezprecedensowe fale upałów na świecie, odnotowywane w pierwszych tygodniach lipca tego roku, stanowią przypomnienie o konieczności podjęcia pilnych działań zmierzających do ograniczenia ocieplania klimatu.

Zmiany te są konsekwencją nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, tj. głównie metanu i dwutlenku węgla, którego udział w atmosferze niepokojąco rośnie w wyniku spalania paliw kopalnych od czasów rewolucji przemysłowej. Prawdopodobnie czekają nas kolejne rekordy wysokich temperatur jak ten z 19 lipca, kiedy to na północnym wschodzie Chin odnotowana została rekordowa temperatura 52,2°C. Wzrastają obawy o powtórzenie się sytuacji z zeszłego roku, kiedy kraj ten doświadczył najpoważniejszej suszy od 60 lat, co wpłynęło na zmniejszenie produkcji rolnej.

koło

Coraz bardziej kosztowne stają się również inne konsekwencje gwałtownych zjawisk pogodowych wywołanych ociepleniem klimatu. Stanowią one nie tylko realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, ale powodują także pustynnienie coraz większych obszarów, wzmagając presję migracyjną. Badania nad nowymi technologiami w zakresie magazynowania energii odnawialnej stają się koniecznością i jednym z kluczowych rozwiązań narastającego problemu ocieplenia klimatu. Bez tego prawdopodobnie nie uda się osiągnąć przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. tj. gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Cel ten leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu i jest zgodny ze zobowiązaniem UE do podjęcia globalnych działań na rzecz klimatu w ramach porozumienia paryskiego. Czekając na nowe technologie pozwalające na bardziej efektywne magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, które ze swojej natury charakteryzują się niestabilnością wytwarzania, warto promować również wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W tym kontekście kluczowe znaczenie wydaje się mieć ocieplanie budynków. W Polsce blisko 39% domów można uznać za nieocieplone, około 45% za średnio ocieplone i tylko około 16% za dobrze ocieplone. Aby pokazać oszczędności, jakie niesie ze sobą ocieplanie budynków, jak również umożliwić porównanie kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych w zależności od źródła energii, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie opracowano specjalny kalkulator kosztów energii. Dostępny jest on pod adresem https://oape.uek.krakow.pl/.

Przeciętnie, termomodernizacja pozwala na blisko trzykrotne zmniejszenie kosztu ogrzewania budynku. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m. Z ogrzewanego prądem (który stanowi obecnie najdroższy sposób ogrzewania), dzięki ociepleniu możemy zmniejszyć roczne rachunki za ogrzewanie aż o 23 tys. zł. Dla jakości powietrza, którym oddychamy, istotne znaczenie ma również fakt, iż obecnie koszty ogrzewania węglem są około 1,4 razy wyższe niż w przypadku ogrzewania gazem. Powinno to stanowić naturalną zachętę do odchodzenia od spalania węgla.

 

wykres paski

 

 

 

prof. dr hab Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Related Articles