Zdjęcie przedstawia plakat z napisem ERP w centralnej części, wokół którego kołowo rozmieszczone są graficzne symbole transportu (ciężarówka), zakupu (wózek sklepowy), sprzedaży (dolar), produkcji (koła zębate), pracowników (ludzie), wzrostu gospodarczego (wykres).

Wdrożenia systemu ERP w firmie Comarch, a proces digitalizacji

Comarch to globalny integrator, twórca systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań, nagrodzony za innowacje cyfrowe na włoskim rynku ubezpieczeniowym.
Systemy ERP są bardzo ważnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej w dobie powszechnej digitalizacji.

Rozmowa z Agatą Tesarczyk - konsultantką ds. wdrożeń w firmie Comarch.

Czy może Pani powiedzieć coś więcej o rozwiązaniu IT, jakim jest system ERP?
ERP, czyli Enterprise Resource Planning to narzędzia służące zarządzaniu w procesach biznesowych firmy. W szczególności w procesie sprzedaży (fakturowanie, księgowanie), produkcji, magazynowania, obiegu dokumentów, zasobów ludzkich (kadry, płace), analityki, controllingu. Za pomocą odpowiednich modułów systemy ERP ułatwiają zarządzanie kluczowymi obszarami, jak i generują raporty dla kadry zarządzającej.

Co obejmuje kompletna usługa wdrożeniowa oferowana przez Państwa firmę?
Zgodnie ze standardami Comarch kompletna usługa wdrożeniowa powinna zawierać takie elementy jak: analiza przedwdrożeniowa, instalacja systemu, konfiguracja, migracja danych, szkolenia pracowników, asysta.

idea do it done

Ciekawi mnie ile czasu jest potrzebne na zrealizowanie projektu?
To zależy. Wielkość przedsiębiorstwa, jego specyfika działania istotnie wpływa na okres realizacji projektu. Przy większych zmianach systemu, potrzebach dostosowania do pracowników okres ten może być nawet kilkuletni.

Biorąc pod uwagę złożoność projektów ile osób pracuje przy ich realizacji?
Jest to grupa około 25 osób. Oprócz kierowników projektu są to programiści, konsultanci, partnerzy, którzy wspólnie działają nad oczekiwanym efektem.

Jakich klientów głównie Państwo obsługujecie?
Systemy ERP wspomagają procesy biznesowe w ponad 300.000 przedsiębiorstw. Do naszych klientów należą międzynarodowe instytucje finansowe, banki, renomowane firmy z sektora rynków kapitałowych. Wśród nich znajdują się takie podmioty jak: AEGON, Alior Bank SA, AXA, Aviva, Prudential, InPost, Sedlak & Sedlak, Auchan Telecom, Torf Corporation, Neonet, Kupiec, czy Ciech.

Jakie korzyści może Pani wymienić z wdrożenia systemu ERP dla funkcjonowania poszczególnych firm?
Systemy ERP wpłynęły na pracę różnych segmentów przedsiębiorstwa. W firmie Bemko usprawniona została produkcja oświetlenia, w firmie Emiter produkcja w branży elektrotechnicznej, a w firmie Invado zwiększyła się efektywność i szybkość produkcji drzwi. To tylko nieliczne przykłady korzyści płynących z stosowania systemu ERP, istotnie usprawnia on także sprzedaż czy magazynowanie w przedsiębiorstwach.

Ile kosztuje system ERP?
Koszt zakupu, jak i i wdrożenia systemu jest zależny od wielu parametrów. Tak jak różne są przedsiębiorstwa, tak różne są wyceny systemu ERP. Na koszt systemu składa się po pierwsze licencja, a po drugie wdrożenie. Przy ustaleniu kosztu licencji istotna jest liczba stanowisk pracy, warunki licencjonowania. Pozornie najtańsze licencje mogą generować dodatkowe koszty w przyszłości. Natomiast przy wdrożeniu należy szczególną uwagę zwrócić na usługi ujęte w ramach procesu i ich dokładny zakres.

Rozumiem. Jak wygląda sprawa sfinansowania zakupu systemu? Czy są jakieś atrakcyjne opcje dla małych i średnich podmiotów gospodarczych?
Warto zwrócić uwagę na zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, jeśli koszty zakupu i wdrożenia przekraczają aktualne możliwości finansowe firmy. Jednym z tych źródeł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw są fundusze unijne. Wyróżnić tu można również dotacje dla dużych firm z potencjałem badawczo – rozwojowym, czy dla firm z branży przetwórstwa rolnego. Ważnym źródłem finansowania licencji jest leasing. Leasing w obszarze IT coraz bardziej zyskuje na popularności, pozwala rozłożyć koszt inwestycji w czasie. Pozostałe źródła to oczywiście pożyczki.

Coraz częściej mówi się o procesie digitalizacji w przedsiębiorstwach. Jak zdaniem Pani przejawia się on w firmie Comarch?
Przede wszystkim, w większej precyzji przy profilowaniu oferty, dokonywanie jej szybkiej zmiany. Digitalizacja również ułatwia komunikację wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Jest to zmiana w sposobie działalności polegająca na włączeniu technologii cyfrowych w całokształt procesów zachodzących w firmie. Cyfrowa transformacja, pozwala na budowanie przewag konkurencyjnych i uzyskanie konkretnych efektów dzięki modyfikacji dotychczasowych sposobów działania w kierunku, w którym trzonem biznesu stają się technologie informatyczne. W porównaniu do dotychczasowego sposobu funkcjonowania technologie IT obejmują całość funkcjonowania firmy, a nie są tylko odpowiedzią na potrzeby działów marketingu, sprzedaży, magazynu, czy produkcji.

Na jaki według Pani obszar najkorzystniej wpłynęła digitalizacja?
Uważam, iż jest to digitalizacja w HR. Aktualnie zamiast ręcznego uzupełniania list obecności, uzupełniania druczków urlopowych, zanoszenia ich do kadr można skorzystać z wygodniejszych narzędzi, takich jak zarządzanie urlopami, rejestracja czasu pracy, ocena pracownika. Podnoszą one komfort funkcjonowania pracowników w strukturze firmy.

W takim razie czy warto inwestować w system ERP?
Zdecydowanie. Poprawnie wdrożony system ERP jest inwestycją, która zwraca się w szybkim czasie. Digitalizacja to obecnie niezbędny element rozwoju firmy, a wdrożone rozwiązania wpływają na sukcesywny wzrost sprzedaży, wytypowanie produktów o największym potencjale wzrostu sprzedaży, czy skrócenie czasu realizacji zamówień. System sprawdza się wszędzie tam gdzie potrzebna jest jego równoczesna obsługa na kilkudziesięciu stanowiskach roboczych oraz w różnych lokalizacjach. To masa pozytywnych aspektów, które pozwolą firmie się rozwijać i ułatwiać określone procesy.

Bardzo dziękuje Pani za rozmowę i życzę dalszego rozwoju.

 

Rozmowę przeprowadziła Marzena Depciuch, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Related Articles