Prowadzisz firmę? Pomyśl o sukcesji!

Bezpłatny wniosek o ustanowienie zarządu sukcesyjnego może złożyć każdy przedsiębiorca zrejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć w formie papierowej lub online.

Przez procedurę online, krok po kroku, zainteresowanych przeprowadzi przewodnik dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: www.biznes.gov.pl.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Do wykonywania zarządu należy powołać zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa (umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS) do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, wymaga więcej formalności i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zasady przekazywania firmy następcom po śmierci przedsiębiorcy
Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego - przewodnik online
Sukcesja firm – wzory formularzy
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizyczne – praktyczny poradnik (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)

W Polsce w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest ponad 2 mln przedsiębiorców. Z tego 60 proc. stanowią firmy rodzinne, które zatrudniają ok. 50 proc. pracowników w gospodarce. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości ponad 230 tys. właścieli firm z tej grupy ukończyło już 65 rok życia - wielu czeka więc moment przekazania sterów w ręce przedstawicieli kolejnego pokolenia..

Zarząd sukcesyjny to jednak rozwiązanie tymczasowe – daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy (kontynowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie). Sukcesja to trudny proces - tak dla nestorów, jak i dla sukcesorów, wymagający wieloletnich przygotowań. Przedstawiciele poszczególnych pokoleń niejednokrotnie zapatrują się w odmienny sposób na wyzwania i inaczej określają priorytety.

Aby wspierać małopolskie firmy i przygotować przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznsu na spodziewaną falę transferów w firmach, województwo małopolskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie pn. „STOB regions – Sukcesja i Transfer firm w regionach”. Projekt koncentruje się na wymianie doświadczeń w ramach międzyregionalnego partnerstwa oraz tworzeniu rozwiązań wyznaczających najbardziej efektywne kierunki działań instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Więcej informacji nt. projektu: https://www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/stob-regions oraz: https://www.interregeurope.eu/stobregions.

Related Articles