Fundusze pomogą w sukcesji

Czy przedsiębiorstwo rodzinne stojące w obliczu sukcesji może liczyć na wsparcie ze środków europejskich?  Oczywiście. Skierowany do tej grupy program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy pomocy wybranych operatorów z różnych części kraju.

obrazek przedstawia platformę do łączenia przejazdów carpooling

Ekologia i ekonomia współdzielenia w jednym. Czy to możliwe?

Odpowiedź na to pytanie znalazł Krzysztof Bańkowski, twórca platformy Worcar.pl, która stanowi synergię ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań dla biznesu.

obrazek przedstawia wykres ekonomicznego wzrostu

Gospodarka współdzielenia – lekarstwo w dobie konsumpcjonizmu?

Idea dzielenia się przyświecała ludziom od zawsze. Dzielili oni rzeczy od zarania dziejów. Niemniej jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku zjawisko to nazwali Marcus Felon oraz Joel L. Spaeth. Nadali mu miano sharing economy – czyli gospodarka współdzielenia.

obrazek przedstawia wykres ekonomicznego wzrostu

Gospodarka współdzielenia (sharing economy)

Co to jest gospodarka współdzielenia?

Rysunek przedstawia szkic kwadratów

Zakorzenienie sektora outsourcingu usług biznesowych

Obecnie outsourcing usług biznesowych (czyli wydzielenie ich ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i przekazanie do wykonania innym podmiotom) stanowi zjawisko o rosnącym znaczeniu dla światowej gospodarki.