Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

W jakim celu i kiedy powstanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności?

Centrum powstanie aby wdrażać innowacje produktowe i technologiczne w małych, średnich i dużych  przedsiębiorstwach branży spożywczej naszego regionu. Jego otwarcie planowane jest w lutym 2023 r.

Czy tego typu jednostki funkcjonują w Polsce? Co je wyróżnia na tle innych jednostek czy instytucji badawczych?

Tak, takie jednostki istnieją w Polce jak np. Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej UWM czy Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym UR. Stanowią one część struktury uczelni i tworzą przestrzeń ułatwiającą działalność pracowników na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Jaka jest Pani wizja funkcjonowania Centrum?

Chciałbym aby nasze Centrum stało się miejscem intensywnej i twórczej współpracy z przedsiębiorcami, dającym możliwość wdrażania innowacji na potrzeby nowoczesnego polskiego przemysłu agro-spożywczego.

Z jakimi wyzwaniami wiąże się zarządzanie tego rodzaju centrum badawczym?

To głównie dotrzymanie kroku dynamicznym zmianom, jakim podlega rynek produktów rolno-spożywczych i uważam, że jako pracownicy naukowi URK, dysponujący dużym doświadczeniem i know-how jesteśmy w stanie im sprostać. W branży rolno – spożywczej dominują obecnie przede wszystkim wyzwania zrównoważonej gospodarki.

Jakie inicjatywy będą podejmowane w ramach działalności Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności?

Współpraca z przedsiębiorcami w obszarze B&R obejmującym rozwój żywności: funkcjonalnej, ekologicznej, wygodnej, minimalnie przetworzonej czy tradycyjnej.

W związku z tym, jakich produktów dotyczy termin „żywność funkcjonalna”? Czy jest to jednolita grupa produktów?

Żywność funkcjonalna to żywność spełniająca określone oczekiwania lub potrzeby konsumenta, np. bezglutenowa, o obniżonej zawartości tłuszczu. Żywność funkcjonalna skierowana jest głównie do osób o specjalnych potrzebach żywieniowych.

Czy są jakieś podstawowe zasady, którymi powinni kierować się producenci żywności funkcjonalnej? Jak ocenia Pani jakość takich produktów?

Żywność funkcjonalna powinna być bezpieczna i dostarczać organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze, z uwzględnieniem określonych wymagań żywieniowych. Produkty z kategorii żywności funkcjonalnej muszą mieć udowodnione prozdrowotne działanie.

Jak ocenia Pani rynek produktów prozdrowotnych w Polsce?

To bardzo dynamicznie rozwijający się rynek. Hamują go niewątpliwie obowiązujące wymagania ale i dostępność wybranych surowców. Również cena ma zasadniczy wpływ na nasze wybory. Myślę, że rynek produktów prozdrowotnych wchodzi w etap intensywnego rozwoju.

Dziękuję za rozmowę,

Adelina Kasprzak

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK pracuje na Wydziale Technologii Żywności URK, w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego. Obecnie pełni funkcję kierownika macierzystej katedry a od 2020 roku dyrektora nowopowstającej jednostki ogólnouczelnianej Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

Related Articles