Dostarczyć innowacyjne rozwiązania – Atenknea Solutions

Wywiad z Alicją Grzegorzek, dyrektorem regionalnym firmy Ateknea Solutions


Klaudia Koczur, Piotr Szary: Czym zajmuje się firma Ateknea Solutions ?
Alicja Grzegorzek: Ateknea Solutions skupia cztery firmy z branży badań i innowacji, działające na poziomie europejskim. Grupa łączy wiedzę i know-how ponad 130 profesjonalistów (80 inżynierów, 30 doktorów, 15 ekonomistów oraz MBA) pracujących w 6 różnych lokalizacjach: Kraków, Barcelona, Bruksela, Budapeszt, Lizbona i Valetta. Nasza firma oferuje dostosowane do potrzeb usługi w dziedzinie innowacji zapewniając profesjonalne wsparcie w szerokim zakresie obszarów technologicznych i naukowych, jak również w obrębie zarządzania i koordynacji projektów na poziomie europejskim.
Kto może skorzystać z waszych usług?
Nasze usługi skierowane są głównie do firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z całej Europy. Niemniej jednak współpracujemy aktywnie z różnego rodzaju Stowarzyszeniami MŚP (Klastry, Parki Technologiczne, Inkubatory Przedsiębiorczości), Uniwersytetami, Centrami i Instytutami Badawczymi, Izbami Handlowymi, Konsultantami, Przedsiębiorcami, Agencjami europejskimi oraz z administracją publiczną i Organizacjami Non-Profit.

Jakie ważne przedsięwzięcia Państwa firma realizowała w Polsce?

Do tej pory Ateknea Solutions aktywnie uczestniczyła w 5, 6 i 7 Programie Ramowym Komisji Europejskiej, w ramach Instrumentów Finansowych dedykowanych Małym i Średnim Przedsiębiorstwom. Mamy ponad 15 letnie doświadczenie w Programach Badawczych dedykowanych MŚP o wysokim stopniu innowacyjności w wielobranżowym środowisku (około 170 projektów, 600 zaangażowanych partnerów i MŚP z 25 krajów). Obecnie nasza firma rozwija kolejne innowacyjne produkty i technologie w ramach nowego Programu Ramowego Horyzont 2020, wspierającego projekty z dziedziny badań naukowych i innowacji. Bogata lista innowacji, nad którymi pracuje Ateknea Solutions, znajduje się, wraz z opisem, na naszej stronie internetowej www.ateknea.com

Jak duże jest w Polsce zainteresowanie firm innowacjami?

Obecnie w Polsce obserwujemy coraz większe zainteresowanie nowymi technologiami, produktami oraz usługami charakteryzującymi się wysokim stopniem innowacji. Świadomość polskich przedsiębiorców na temat istoty innowacji w ich przedsiębiorstwach jest rosnąca. Firmy przeznaczają zdecydowanie większe kwoty na działalność B+R i wykazują się sporym potencjałem innowacyjnym. Jednak w dalszym ciągu Polska wraz z krajami takimi jak Portugalia, Republika Czeska, Litwa czy Słowacja jest postrzegana jedynie jako ¨Umiarkowany Innowator¨(przyp. autor: Umiarkowany Innowator to trzecia kategoria z 4 wyróżniona prze UE: Liderzy, Zwolennicy, Umiarkowani Innowatorzy, i Skromni Innowatorzy, Innovation Union Scoreboard 2014, wydany przez UE). Ateknea Solutions do tej pory aktywnie współpracowała z firmami z całej Europy, w większości jednak były to MŚP z krajów zachodnioeuropejskich. Naszym zdaniem mała aktywność polskich przedsiębiorstw w programach ramowych finansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej wynika z faktu, że większość polskich firm korzysta ze środków europejskich, aplikując jedynie na poziomie krajowym (Programy Operacyjne, Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego itp.). Firma Ateknea chce pomóc zmienić ten stan rzeczy zachęcając polskich przedsiębiorców do bezpośredniego aplikowania o środki pochodzące z UE do Brukseli i zwiększyć tym samym obecność tychże MŚP na arenie międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że nowy Program Ramowy Horyzont 2020 jest największym tego typu programem badawczym dedykowanym MŚP, z budżetem 80 miliardów euro na najbliższe 7 lat.

Czym jest dla Państwa Małopolski Festiwal Innowacji?

W tym roku po raz kolejny odbędzie się Małopolski Festiwal Innowacji, w którym Atekena Solutions aktywnie będzie uczestniczyć w podwójnej roli - jako partner i wystawca. MFI jest wydarzeniem poświęconym szeroko rozumianej tematyce innowacji i działalności badawczo-rozwojowej. Uczestnicy i odwiedzający tj. przedstawiciele firm, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, studenci czy też inni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję nie tylko wysłuchać referatów oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych, ale i podczas targów na Małym Rynku spotkać się z najbardziej innowacyjnymi firmami z regionu Małopolski. Wszystkie przygotowane wydarzenie będą odbywać się w Krakowie i okolicy, a wstęp dla wszystkich zainteresowanych tematyką znaczenia innowacyjności w kontekście rozwoju gospodarki i społeczeństwa jest zupełnie za darmo.

Kiedy i gdzie organizowany jest Festiwal?

MFI będzie odbywać się w dniach 26-31 maja 2014, a wszystkie przygotowane atrakcje będą miały miejsce na terenie Województwa Małopolskiego. Firmy i organizacje z Małopolski, które zostały wybrane zarówno na partnerów MFI jak i Wystawców Małopolskich Targów Innowacji zostały wyselekcjonowane przez komisje w składzie: Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kierownik projektu Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego, Projekt pilotażowy oraz dwóch pracowników Biura Monitorowania i Zarządzania RSI w UMWM na postawie zgłoszeń. Komisja uwzględniła przede wszystkim innowacyjną działalność, dokonania aplikujących i zaangażowanie w działalność B+R. Ostatecznie wyselekcjonowano 30 firm, które zobaczymy na stoiskach na Małym Rynku podczas MFI oraz 31 Partnerów, którzy zadbają o oprawę całego wydarzenia, organizując wykłady, seminaria czy case studies.

Dlaczego biorą Państwo udział w Małopolskim Festiwalu Innowacji?

Ateknea Solutions chciałaby przybliżyć polskim przedsiębiorcom nasze innowacyjne rozwiązania w ramach zrealizowanych do tej pory projektów europejskich. Ponadto zależy nam na nawiązaniu współpracy z polskimi MŚP, które szukają wsparcia finansowego i partnerów biznesowych do realizowania i wdrażania swoich projektów innowacyjnych.

Co przygotowali Państwo na zbliżający się Festiwal Innowacji?

Atekena Solutions jako Partner wydarzenia zorganizuje w trzech miastach Małopolski warsztaty informacyjne na temat możliwości finansowania pomysłów innowacyjnych dla MŚP. Podczas tych spotkań będzie można usłyszeć nie tylko o możliwościach finansowania w ramach nowego programu Horyzont 2020, ale również o doświadczeniach Ateknea z wcześniejszego programu ramowego (7PR), w ramach którego zrealizowaliśmy ponad 80 projektów stając się tym samym najaktywniejszym uczestnikiem programu. Ponadto, w dniu 29 maja 2014, Urząd Marszałkowski organizuje konferencję na temat dzisiejszych innowacji, w ramach której prezes zarządu Ateknea, Pan Narcis Clavell, wyjaśni jak europejskie przedsiębiorstwa wdrażają innowacje korzystając z funduszy Komisji Europejskiej oraz podzieli się swoimi doświadczeniami w ocenie potencjału rozwojowego start-upów.

Jakie Państwa zdaniem są korzyści z uczestnictwa w Małopolskim Festiwalu Innowacji?

Dla każdej firmy działającej w obszarze innowacji i badań i rozwoju jest to możliwość przedstawienia wyników wieloletniej pracy. Program wydarzeń w ramach MFI, dobór Partnerów, firm i Instytucji prezentujących się na stoiskach w ramach Festiwalu, to szansa na poznanie działalności innowacyjnej firm z regionu Małopolski.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni zwracać coraz większą uwagę na innowacje?

Jak się okazuje, nawiązując do cyklu życia przedsiębiorstwa, innowacja i działalność B+R jest czynnikiem, który zdecydowanie wydłuża obecność firm na rynku. Oczywiście należy wspomnieć o takich korzyściach jak wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku europejskim i globalnym, ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowisk wspierających innowacje, poprawa warunków społecznych i ekonomicznych otoczenia innowacyjnej firmy, zwiększenie zatrudnienia. Oprócz korzyści finansowych, firmy upatrują w takiej działalności kolejnych profitów niewymiernych, jak zmiana sposobu myślenia pracowników, otwartość na współprace czy wymiana know-how pomiędzy firmami i otoczeniem.


Wywiad przeprowadzili: Klaudia Koczur, Piotr Szary, studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Related Articles