Granie na poważnie

Granie na poważnie

O finansowaniu badań związanych z grywalizacją, grami w edukacji, projektowaniem seriousgames

Technologie przetwarzające, gromadzące lub przesyłające informacje w formie elektronicznej (ICT) zajmują istotne miejsce w programie ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020, największym w historii Unii Europejskiej programie w zakresie badań naukowych i innowacji. To narzędzie wsparcia nauki i biznesu ułatwia realizację różnego rodzaju projektów: badawczo-innowacyjnych (Research and InnovationActions (RIA), innowacyjnych (InnovationActions (IA) oraz wspierających (Coordination and SupportActions), we wszystkich dziedzinach nauki. Środki w formie grantów są przyznawane przez KE na zasadzie otwartych konkursów, ogłaszanych na stronie internetowej KE Participant Portal.


W trwającym od 2014 roku programie Horyzont 2020, KE sfinansowała liczne projekty dotyczące szeroko rozumianej tematyki ICT, w tym również związane z różnego rodzaju grami. Okazuje się, że i tego rodzaju twórczość człowieka może być traktowana na poważnie przez poważną instytucję.

W istocie termin „gry poważne” (seriousgames) spopularyzował amerykański naukowiec Clark Abt, publikując niemal pół wieku temu (bo w 1970 r.) książkę pod takim tytułem, w której omawiał drzemiące w grach możliwości wspierania edukacji. Do gier poważnych zalicza się też programy typu gier komputerowych, pomagające w terapii medycznej, ochronie zdrowia, rehabilitacji, zwiedzaniu świata, kształceniu pilotów wojskowych (symulacje), prowadzeniu zdrowego trybu życia lub kreacji artystycznej. Reasumując, są to wszelkiego rodzaju gry, w których chodzi o cokolwiek więcej niż tylko zabawę czy rozrywkę.


Dobrą ilustracją może tu być projekt „Gaming Horizons”, sfinansowany w ramach H2020. Grantobiorcy, partnerzy z międzynarodowego konsorcjum podjęli w nim temat badania roli gier wideo w kulturze, gospodarce i edukacji. Pomysłodawcy zajęli się analizą przyszłości poważnych gier, które stały się obecnie zjawiskiem społecznym, a których nieustanny rozwój oddala je od pierwotnej głównej funkcji – zabawy czy rozrywki. Naukowcy realizujący projekt „Gaming Horizons” pragną zwrócić uwagę na błędne traktowanie gier jako zestawu narzędzi, wykorzystywanego w różnych z góry założonych celach. Odziera się wtedy gry z ich zasadniczej roli w kulturze, edukacji i innych dziedzinach. Takie podejście jest dla autorów projektu podstawą do rozważań nad tendencjami i zasadnością finansowania przez publiczne źródła.

Naukowców i przedstawicieli biznesu zachęcam do regularnego zaglądania na stronę KE Participant Portal, gdzie są publikowane ogłoszenia o nowych konkursach w branży ICT.
Więcej na temat samego projektu: https://www.gaminghorizons.eu/

Więcej na temat programu Horyzont 2020: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Dawid Gacek
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
CTT PK

Related Articles