Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – partner innowacyjnego przedsiębiorcy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – partner innowacyjnego przedsiębiorcy

Podejmując rozważania w zakresie definiowania nowego lub przekształcenia dotychczasowego modelu biznesowego, przedsiębiorcy niejednokrotnie potrzebują fachowego wsparcia doradczego. Wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorstw działających w dynamicznym otoczeniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do korzystania z usług wykwalifikowanej kadry eksperckiej.

Czym jest model biznesowy?

Model biznesowy to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Najprościej rzecz ujmując obrazuje on jak działa firma, określając: kto, co, komu, jakim kosztem i za jaką cenę dostarcza produkt czy usługę.

Podstawą dobrze sformułowanego modelu biznesowego jest pokazanie, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza osiągać rentowność oraz jak organizuje swoje procesy biznesowe, aby odnieść sukces rynkowy.
Analizując możliwości zaproponowania nowego produktu (usługi) przedsiębiorstwa koncentrują uwagę nie tylko na projektowaniu zmian w istniejących rozwiązaniach (posiadanych produktach, wykorzystywanej technologii, realizowanych procesach biznesowych), ale też podejmują wysiłki w kierunku poszukiwania idei, nowości, która pozwoli wykreować produkt (usługę) dotąd nie istniejący na rynku, czyli innowacyjny.
Poszukując inspiracji do tworzenia rozwiązań zapewniających przewagę – coraz więcej przedsiębiorstw odwołuje się do innowacyjnych modeli biznesowych.

graf model

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Amit, Ch. Zott: Creating Value Through Business Model Innovation. „MIT Sloan Management Review” 2012, Vol. 53, No. 3, s. 45.

Pytania na które pozwala odpowiedzieć przedsiębiorcy model biznesowy:
1. Kim są kluczowi partnerzy: nabywcy oraz dostawcy dzięki którym tworzona jest wartość da klienta?
2. Jakie działania muszą być podjęte aby biznes sprawnie funkcjonował?
3. Jakie zasoby są kluczowe aby biznes sprawnie funkcjonował?
4. Jaka wartość jest oferowana klientom?
5. Jaki problem rozwiązuje produkt lub usługa/jaką potrzebę zaspokaja?
6. Jaka wartość jest oferowana konkretnym segmentom rynku?
7. W jaki sposób klienci są pozyskiwani i utrzymywani w czasie?
8. Jakie kanały dystrybucji są wykorzystywane?
9. Kim są klienci, jakie są ich cechy charakterystyczne?
10. Jaka jest struktura kosztów?
11. Jakie strumienie przychodów powala wygenerować przedsiębiorstwo?

Modele biznesowe mają konkretny cel, którym jest określenie kierunku działalności firmy wraz ze wszystkimi jej aspektami, prowadzący do optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Ponieważ model biznesowy w procesie rozwoju firmy ulega różnorakim modyfikacjom, dobrze, jeśli jego konstrukcja pozwala na nanoszenie zmian i poprawek, bez konieczności konstruowania go od podstaw.
W obszarze tworzenia i rozwoju modeli biznesowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, po przeprowadzonym audycie, zidentyfikował swój potencjał naukowy o charakterze wdrożeniowym, oferuje przedsiębiorcom usługi, które w sposób wymierny mogą wpłynąć na efektywność działalności biznesowej.

Proponowane wsparcie obejmuje:

 1. Określenie celów strategicznych, wskaźników sukcesu i kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa.
 2. Jednoznaczne zdefiniowanie sposobu działania przedsiębiorstwa.
 3. Identyfikacja grup klientów, którym dostarcza się wartość dodaną wytwarzaną przez przedsiębiorstwo.
 4. Precyzyjne określenie sposobu w jaki tworzona i dostarczana jest wartość dla klienta.
 5. Wskazanie typów interakcji, jaki przedsiębiorstwo nawiązuje z wyodrębnionymi segmentami klientów.
 6. Identyfikację sposobu w jaki przedsiębiorstwo generuje przychód z poszczególnych segmentów klientów.
 7. Identyfikację kluczowych zasobów potrzebnych do wygenerowania wartości dodanej.
 8. Identyfikację kluczowych procesów w przedsiębiorstwie
 9. Identyfikacja kluczowych kooperantów i partnerów organizacji.
 10. Identyfikacja i opis struktury kosztów w przedsiębiorstwie.

Celem modelu biznesowego jest zaoferowanie unikalnej wartości dla klienta w możliwie najbardziej zyskowny dla przedsiębiorstwa sposób, taki, żeby klienci nie mieli motywacji, aby pójść gdzie indziej, żeby dostawcy i partnerzy też zyskiwali na współpracy.

Jak zmienić swój model biznesowy?
Podejmując się odpowiedzi na pytanie, należy wskazać trzy ścieżki do rozważenia:

 1. Pozostawienie dotychczasowego modelu w stanie niezmienionym.
 2. Korekta istniejącego modelu biznesowego. Praktyka pokazuje jednak, że bardzo trudno jest zmienić istniejący model biznesowy. Jeśli mamy utrwalone procesy, ludzi, którzy funkcjonują w określonym środowisku - to jest bardzo trudne zadanie, bo najczęściej nowy model wymaga od pracowników nowych umiejętności i kompetencji. Jeśli zmiany, które chcemy wprowadzić, mają charakter ewolucyjny, to oczywiście warto przeprowadzać symulacje i sprawdzać, czy model biznesowy, którym się posługujemy, nie mógłby stać się efektywniejszy.
 3. Budowa nowego, najczęściej zupełnie odmiennego, modelu obok istniejącej struktury. Jeśli przedsiębiorca rozważa wprowadzenie nowego modelu biznesowego, należy się zawsze zastanowić, czy jest sens rozwijania tego pomysłu z obecnie pracującymi dla nas ludźmi, z istniejącymi zasobami, czy trzeba zbudować od nowa, poza obecnymi strukturami, zespół z kompetencjami potrzebnymi w dokładnie takim modelu biznesowym, jaki projektujemy.

Na każdym jednak etapie podejmowania decyzji o rozwoju czy zmianie modelu biznesowego, przedsiębiorców wspiera oferta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakwie.

Przedsiębiorców poszukujących inspiracji do dalszego rozwoju swojej organizacji, chcących podnieść lub poprawić swoją konkurencyjność rynkową, wchodzących na rynek z nowa ofertą produktową/usługową zapraszamy do kontaktu z Działem Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27, Budynek Główny I p. pokój 115.
https://biznes.uek.krakow.pl
tel.: 12 293 59 08, 12 293 59 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tekst opracowały:
Dr Zofia Gródek-Szostak, Adiunkt, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK
Mgr Małgorzata Smaga-Szczepańczyk, Specjalista, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych UEK.

pasek logo inkubatorplus

 

Related Articles