Promocji - nigdy za wiele!

Promocji - nigdy za wiele!

Promocja, jako element marketingu - mix odgrywa bardzo ważną rolę w działalności oraz prosperowaniu przedsiębiorstw. Reklama? billboardy? a może Product Placement? Na co kłaść największy nacisk lub w co powinno się inwestować - okazuje się, że w dzisiejszych czasach wszystko jest ważne!

Kamila Szurek oraz Ewelina Zygadło rozmawiają z autorką projektu - absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Justyną Rzońcą, prof. dr hab. Zygmuntem Szymlą z Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Justyną Pierzchałą - pracownikiem przedsiębiorstwa Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Kamila Szczurek oraz Ewelina Zygadło: Czy mogłabyś nam bliżej przedstawić jak zaczęła się twoja współpraca z przedsiębiorstwem?
JUSTYNA RZOŃCA: Oczywiście. By realizować temat, musiałam wybrać przedsiębiorstwo, które na szeroką skalę prowadzi działania promocyjne. Zaczęłam poszukiwania przedsiębiorstwa, które by spełniło moje warunki i natrafiłam właśnie na firmę WIŚNIOWSKI sp. z o.o. S.K.A. Pojechałam więc do siedziby wraz z pisemną prośbą o zrealizowanie pracy dyplomowej o firmie. Następnie, po uzyskaniu zgody od kierownictwa, rozpoczęłam prace nad moją pracą dyplomową.

Czy pomagał ci ktoś przy realizacji tego projektu oraz co cię skłoniło do podjęcia takiego tematu pracy?
J.RZ: Pracę napisałam samodzielnie. Szczerze powiedziawszy zawsze interesowała mnie, że tak powiem istota promocji. Pamiętam, że już jako dziecko interesowałam się reklamą - kiedy chodziłam do podstawówki zawsze marzyłam o tym, żeby wystąpić w jakiejś reklamie lub pracować przy tworzeniu reklam. Niestety w reklamie nie udało mi się wystąpić, ale za to moja pasja związana z tą tematyką do dziś dnia mi towarzyszy.

Czy uważasz, że promocja jest ważna w dzisiejszych czasach?
J.RZ: Tak, uważam, że promocja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Promocja jest dialogiem firm z otoczeniem, dzięki niej przedsiębiorstwo może uzyskać informacje o rynku, a jego otoczenie, czyli przykładowo konsumenci, dostawcy, mogą pozyskać dla nich ważne informacje o firmie i jego produktach czy usługach. Odpowiednie działania promocyjne, umożliwiają przedsiębiorstwu sukces i przetrwanie na rynku ora kreują jego wizje w otoczeniu.

Jakie rozwiązania proponowałaś przedsiębiorstwu związane z dodatkową promocją?
J.RZ: Uważam, że o tym przedsiębiorstwie jest głośno - w sensie, że jest ono rozpoznawalne. Jednakże, ja w swojej pracy zaproponowałam dodatkowe rozwiązania stricte marketingowe. Zwiększenie nacisku na reklamę w internecie - przykładowo w portalach społecznościowych. Zaproponowałam także zwiększenie nacisku na Product Placement, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach jest to ważny sposób promocji.

Jak ocenia pan profesor współpracę ze studentką?
PROF. ZYGMUNT SZYMLA: Współpracę ze studentką oceniam bardzo wysoko z uwagi na jej rzetelne podejście do rozwiązania podjętego tematu.

Czy inicjatywa pisania pracy na temat firmy została podjęta przez pana, jako promotora, czy studentkę?
Z.SZ: Temat pracy został podjęty samodzielnie przez studentkę.

Studentka w swojej pracy zaproponowała przedsiębiorstwu zainwestowanie w większy nacisk między innymi na Product Placement. Co sądzi pan profesor o tym sposobie promocji?
Z.SZ: Bardzo cenna i pożyteczna inicjatywa.

Studentka proponowała firmie dodatkowe rozwiązania dotyczące promocji w firmie (zwiększenie nacisku na reklamę w portalach społecznościowych, Product Placement). Czy firma wprowadziła któreś z zaproponowanych dodatkowych rozwiązań?
JUSTYNA PIERZCHAŁA: Realizowany temat przez studentkę był w 2017 roku. Od zeszłego roku nie wprowadzaliśmy dodatkowych rozwiązań. Oczywiście weźmiemy pod uwagę cenne wskazówki zaproponowane przez panią Justynę, ponieważ zwiększa to naszą świadomość na temat reklamy- przykładowo w portalach społecznościowych.

Który ze sposobów promocji według pani jest najważniejszy?
J.P: Według mnie wszystkie sposoby promocji są ważne. Najważniejsze jest to, aby połączyć wszystkie kanały. Najbardziej mierzalne są kampanie internetowe - przynoszą bardzo realne wyniki. Natomiast w mediach tradycyjnych wyniki są założone.

Czy firma jest otwarta dla studentów? Co pani myśli o takich projektach studenckich w przyszłości?
J.P: Tak, bardzo często współpracujemy ze studentami, jesteśmy otwarci dla nich. Organizujemy wycieczki po firmie w celu zapoznania studentów z produkcją naszej firmy. Współpracujemy z uczelniami w kontekście merytorycznym. Myślę, że takiego typu projekty są potrzebne, ponieważ dzięki temu widzimy możliwość zmian, być może których nie zauważamy na co dzień.

Rozmawiały Kamila Szczurek oraz Ewelina Zygadło, studentki kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Related Articles