Czy taka współpraca się opłaca? – czyli jak przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami

Rozmowa z Łukaszem Basąg, absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz dr. inż. Piotrem Micek, promotorem i jednocześnie przedstawicielem firmy RaQun Sp. z o.o.

Kolejny raz przekonujemy się, że współpraca firmy ze studentem może przynieść wiele korzyści nie tylko dla autora projektu i firmy, ale również, jak było w tym przypadku, może poprawić jakość życia mieszkańców poprzez zniwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych.

Klaudia Komenda, Magdalena Kurczyna oraz Sylwia Kochanowicz: Kto zainicjował pomysł na napisanie pracy magisterskiej przy współpracy z firmą RaQun Sp. z o.o.?
Łukasz Basąg:
Osobą, która zainicjowała pomysł na napisanie takiej pracy był mój promotor, u którego wcześniej pisałem pracę inżynierską.
Dr inż. Piotr Micek: Tak to prawda, Pan Basąg pracował w firmie Mitsubishi Electric, ale pojawił się ciekawy i ambitny temat z firmy RaQun, dlatego też zaproponowałem mu napisanie takiej pracy.

Jak brzmiał tytuł pracy magisterskiej i na czym polegała?
Ł.B.: Tytuł mojej pracy magisterskiej to: ,,Opracowanie i wykonanie systemu sterującego bioreaktorami w zakładzie zagospodarowania odpadami”. Moja praca polegała na zaprogramowaniu sterownika PLC (Mitsubishi FX3GE), panelu HMI, wykonaniu systemu kontrolująco-pomiarowego SCADA (MAPS [Mitsubishi Adroit Process Suite]) oraz skonfigurowaniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład sieci przemysłowej. Cały system nadzoruje proces rozkładania odpadów organicznych odkładanych w bioreaktorach na wysypisku śmieci. Algorytm zaimplementowany na sterowniku PLC nadzoruje, by w każdej z siedmiu komór bioreaktora utrzymywała się odpowiednia temperatura, wilgotność oraz była doprowadzana odpowiednia ilość powietrza.
Całość systemu nadzorowana jest przez komputer PC z zainstalowanym systemem SCADA (Mitsubishi Adroit Process Suite – MAPS), który zapisuje aktualną wartość temperatury powietrza i złoża, wilgotności powietrza i złoża oraz stany innych czujników pomiarowych. Ponadto system wyświetla alarmy, które powodują niepoprawny przebieg rozkładu wsadu bioreaktorów.

board 2437882 1920
Czy mogą przybliżyć nam Państwo, na czym polega działalność firmy?
PM: Jest to firma głównie usługowa, która zajmuje się projektowaniem i budową nietypowych urządzeń przemysłowych i badawczych.

Czego Państwo oczekiwali przy współpracy z Panem Łukaszem Basąg? Czy oczekiwania te zostały spełnione?
PM: Projekt miał polegać na wykonaniu układu sterowania dla bioreaktorów (7 sztuk). Od Pana Basąg oczekiwaliśmy wykonania na oprogramowaniu sterownika PLC, pulpitu operatora i systemu wizualizacji SCADA.
Projekt spełnił nasze oczekiwania oraz został wdrożony w firmie. Obecnie został nieco zmodyfikowany ze względu zmiany technologii.

Jak wyglądała współpraca z firmą? Czy firma na bieżąco koordynowała projekt i angażowała się w pomoc przy rozwiązaniu problemu?
Ł.B.: W fazie projektowania został ustalony końcowy cel. Jednak firma pozwoliła mi na wykonanie oprogramowania według własnego uznania, co znacząco przyspieszyło moją pracę. Z każdym problemem mogłem zwrócić się do firmy, dzięki czemu uzyskiwałem cenne wskazówki lub gotowe, sprawdzone rozwiązanie problemu.
W fazie wdrożenia firma koordynowała projekt, jednak nie zabierając mi swobody pracy. Mogłem na spokojnie skonfigurować wszystkie urządzenia oraz zaprogramować i przetestować program na PLC i HMI, miałem też zawsze możliwość dopytania o szczegóły dotyczące urządzeń oraz konfiguracji.
P.M.: Z naszej strony koordynacja pracy polegała głównie na ustalaniu szczegółów, co do sposobu działania układu. Pan Basąg realizował projekt samodzielnie.

code 1689066 1920

Jak przebiegał proces pisania pracy przez Pana Łukasza Basąg?
P.M.: Bardzo dobrze. Po ustaleniu potrzeb firmy i rozmowach Pan Basąg opracował projekt układu i wykonał kompletne oprogramowanie sterownika PLC, pulpitu operatora i systemu SCADA. Następnie uruchomił system na obiekcie Bioreaktorów w firmie NOVA. Praca została wykonana sprawnie i w terminie. Dyplomant otrzymał zwrot kosztów wyjazdów i niewielką gratyfikacje od firmy.

Czy Akademia Górniczo-Hutnicza często współpracuje z firmami? Jeśli tak, to jak wygląda taka współpraca?
P.M.: Tak często współpracujemy z firmami. Współpraca polega głównie na wspólnej realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych (co najmniej kilkadziesiąt rocznie), szkoleń dla pracowników, organizacji praktyk i staży dla studentów. Współpraca przynosi uczelni korzyści głównie finansowe oraz możliwość poznania problemów występujących w przemyśle.

Jak często i dlaczego proponuje Pan studentom napisanie pracy dyplomowej ukierunkowanej na pomoc firmie, a jak często studenci zwracają się do Pana z taką propozycją?
P.M.: Około 50% prac magisterskich czyli około 6 prac na rok i 30% prac inżynierskich, czyli około 4 prace na rok. Studentom, którzy pracują, proponuję rozmowę z pracodawcą w sprawie ewentualnego tematu pracy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to proponuję własny temat realizowany zwykle na uczelni.

network 1572617 1920

Dlaczego zdecydowali się Państwo zlecić wykonanie projektu studentowi, a nie wykwalifikowanemu pracownikowi?
P.M.: Projekt był bardzo pilny a firma nie dysponowała czasem. Został wybrany student o dużym potencjale i już z pewnym doświadczeniem w realizacji innych prac.

Czy często współpracują Państwo z uczelniami? Jeżeli tak, to czy uważają Państwo, że taka współpraca przynosi korzyści dla firmy?
P.M.: Tak, często współpracujemy z uczelniami. Głównie z Akademią Górniczo - Hutniczą, dla której budujemy stanowiska badawcze.
Współpraca z uczelnią, jako instytucją jest bardzo uciążliwa. Inaczej wygląda współpraca indywidualna z pracownikami lub studentami, która przynosi duże korzyści.

Jakie korzyści przyniosło Tobie, jako studentowi, napisanie pracy?
Ł.B.: Dzięki podjęciu tego tematu dowiedziałem się, jakie jest praktyczne podejście do zawodu automatyka. Był to dla mnie pierwszy tak wielki projekt, dzięki któremu nauczyłem się integrować ze sobą sprzęt oraz konfigurować urządzenia oraz systemy sterujące. Do dziś jestem dumny z wykonanego projektu. Jestem świadomy, że system bioreaktorów pomaga nie tylko zakładowi w Nowym Sączu, ale również wszystkim mieszkańcom w okolicy, gdyż system niweluje brzydkie zapachy, które występowały przed wprowadzeniem projektu. Wykonanie tego projektu było jednym z czynników, które wpłynęły na moją decyzję o podjęciu pracy na stanowisku Inżyniera Aplikacyjnego, gdyż wdrażanie kolejnych zaawansowanych i zróżnicowanych projektów sprawia mi wiele radości oraz podnosi moje morale.

Rozmawiały
Klaudia Komenda, Magdalena Kurczyna oraz Sylwia Kochanowicz
studentki kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Related Articles