Czy telepraca się opłaca?

Skorzystaj z profesjonalnalnych usług ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i sprawdź, czy możesz działać efektywniej.

Sukces w parze z nauką

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że tylko z innowacyjnym produktem/usługą, mogą skutecznie konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Silna pozycja ekonomiczna innowacyjnych firm dowodzi, że najskuteczniejszym sposobem budowania wartości – jest ciągłe wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Mogą one bazować na zewnętrznych rozwiązaniach lub na wynikach prac B+R prowadzonych we własnym zakresie lub we współpracy z innymi podmiotami – np. uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, czy też parkami technologicznymi. Przez umiejętny transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych i komercjalizację wyników badań – polskie przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać. Można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że świetlana przyszłość i prężny rozwój stoi przed tymi organizacjami, których menedżerowie myślą i w dalszym ciągu myśleć będą innowacyjnie, posiłkując się przy okazji wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem drzemiącym w „nauce”.

 

ramka 1

 

Przedsiębiorstwom, otwartym na badania i rozwój, które chętnie korzystają z wypracowanych osiągnięć naukowych oraz realizują wspólnie z badaczami/naukowcami konkretne projekty i inicjatywy, jest łatwiej rozwijać swoje produkty i usługi, odpowiednio modyfikować je pod zmieniające się gusta i preferencje klientów, ale także nadążać za zmianami technologicznymi, których obecnie wszyscy doświadczamy.

Od teorii do praktyki...

Komercjalizacja wyników badań naukowych, rozumiana w szerokim ujęciu jako całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej, a w wąskim rozumieniu – jako przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu/ usługi, jest fundamentem współpracy środowiska nauki i biznesu/ przemysłu. Jej odpowiednie ustrukturyzowanie, np. bazując na sprawdzonych doświadczeniach międzynarodowych w zakresie najlepszych praktyk jest często niezbędne, by z sukcesem realizować projekty angażujące zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu/ przemysłu.

 ramka mała

 

Uczelnie to dobry partner

Uczelnia coraz częściej staje się partnerem w realizacji działań ukierunkowanych na rozwój produktów i usług współczesnych firm. Podkreślić należy jednak, że potencjał, jaki drzemie w naukowcach i badaczach, którzy bardzo często dysponują profesjonalnym zapleczem sprzętowym oraz wyposażonymi laboratoriami, niejednokrotnie jest wykorzystywany niewłaściwie. Należy bez wątpienia dążyć do tego, by zmienić ten stan rzeczy, a opierając się na dobrych praktykach i już podejmowanych inicjatywach w tym zakresie w Polsce, jest szansa, by na przestrzeni najbliższych kilku lat, współpraca na styku nauka-biznes/przemysł została wzmocniona, przyczyniając się tym samym do większej ilości generowanych innowacji w gospodarce.

 duza ramka

Naukowe zaplecze

Postępując zgodnie z tendencjami panującymi na rynku oraz dostosowując się do zmian, które są pochodną m.in. modyfikacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, w ostatnim czasie bardzo mocno zaangażował się w szereg działań, które będą miały na celu wzmocnienie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym (przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, różnymi partnerami biznesowymi).

 Uczelnia dysponując kadrą ponad 660 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, położyła bardzo mocny nacisk na otwarcie się na szeroką współpracę z otoczeniem biznesu, wspieranie podmiotów gospodarczych w realizowanych działaniach, pomoc przy restrukturyzacjach, modyfikację ich produktów i usług poprzez profesjonalne doradztwo biznesowe, szkolenia, wdrożenia, badania, analizy, raporty, opinie, itp.

Nowa przestrzeń dla biznesu

Uwarunkowania rynkowe, wszechobecna i globalna sieć cyfrowa, bardzo szybki rozwój technologii mobilnych, swobodny dostęp do informacji i możliwość nieograniczonego wręcz korzystania z Internetu, zmieniły środowiska biznesowe przedsiębiorstw, redukując koszty komunikowania się z ich interesariuszami, tworząc sieci współpracy, ułatwiając pracę wielu dotąd wykluczonym osobom, w końcu dywersyfikując przychody i stwarzając możliwość dzielenia się nimi z innymi uczestnikami gry rynkowej. Zmiany te stworzyły nową przestrzeń możliwych konfiguracji biznesowych, pozwalając m.in. na wprowadzenie i rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy. Rozwój technologii informatycznych wyzwolił rewolucję w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy, zarządzania biznesem oraz pracy i życia, tworząc podstawę dla dynamiki innowacyjnej w wymiarze globalnym.

Profesjonalne wsparcie

Opisane prawidłowości w dużej mierze zadecydowały o upowszechnieniu się tzw. telepracy, czyli formy świadczenia pracy poza tradycyjnie pojmowanym biurem. W efekcie spowodowało to wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi z zakresu wsparcia, zarówno pracodawców – w kontekście implementacji tej formy zatrudnienia oraz specjalistycznych szkoleń, jak i pracowników – uzmysławiając konkretnym osobom czy mają predyspozycje i warunki do tego, by zrezygnować z opcji zatrudnienia jako typowy pracownik biurowy, na rzecz świadczenia pracy zdalnie dla swojego pracodawcy.

Należy podkreślić, że są to obecnie usługi jeszcze bardzo niszowe, ale niezmiernie pożądane na rynku, których nie mają, jak dotąd w swoich portfolio podmioty zajmujące się profesjonalnym wsparciem biznesu. W ramach tej kategorii usług oferowana jest m.in. realizacja audytu organizacji wraz z docelowym wskazaniem możliwości zaimplementowania elastycznego zatrudnienia/ telepracy dla całego przedsiębiorstwa lub też tylko konkretnych jego departamentów/ działów/ jednostek. Usługa jest skierowana zarówno do przedsiębiorców chcących wdrożyć telepracę, jak też pracowników, którzy rozważają opcję przejścia na pracę zdalną.

Usługa ta ma charakter kompleksowy, ponieważ oferuje możliwość precyzyjnej analizy i diagnozy konkretnych stanowisk pracy, zatrudnionych na nich pracowników wraz ze wskazaniem docelowo jakie zadania i w kontekście jakich osób mogą być świadczone poza miejscem zatrudnienia. Uzupełnieniem jej mogą być profesjonalne testy osobowościowe oraz przygotowanie kompetencyjne przyszłych telepracowników, stanowiące weryfikację predyspozycji do bycia pracownikiem zdalnym, jak również właściwe przygotowanie do bycia przełożonym takiego pracownika. Jako dopełnienie powyższej oferty UEK oferuje szkolenia i warsztaty przygotowujące takie osoby do pracy.

Poradniki, szkolenia, usługi doradcze i konsultingowe

Dla firm i instytucji, które już wdrożyły pracę zdalną Uczelnia może przygotować poradniki i materiały dydaktyczne oraz zaoferować szkolenia, usługi doradcze i konsultingowe dla telepracowników, jak również ich przełożonych oraz współpracowników. Mogą być one bardzo przydatne dla konkretnych zatrudnionych, którzy bardzo często po przejściu na pracą zdalną (częściową lub całkowitą) – odczuwają różnego rodzaju dysfunkcje i utrudnienia, o których wcześniej nie słyszeli, z racji ogólnie panującej opinii, że wdrożenie telepracy przynosi tylko same korzyści obu stronom stosunku pracy.

Autorska metoda implementacji telepracy

Usługi z zakresu wsparcia pracy zdalnej świadczone są przez specjalistów, którzy opracowali autorską metodykę implementacji telepracy w organizacjach, przy okazji identyfikując utrudnienia i uciążliwości, jakie mogą się pojawić w kontekście telepracownika i zatrudniającej go firmy wraz z opracowaniem sposobów ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. Wskazać należy, że za przeprowadzone badania i opracowaną metodykę (innowacyjną w skali kraju, a nawet międzynarodowej) – jej autor, będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu – otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a badania te były pierwszymi w Polsce, które w tak kompleksowy sposób analizowały zjawisko pracy zdalnej.

Z racji, iż wielu ekspertów na całym świecie uważa, że w ciągu kolejnych lat liczby określające odsetek pracowników zdalnych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów świata, będą wzrastać – profesjonalne usługi, które oferuje Uniwersytet mogą być bardzo pożądane, a zasadność skorzystania z takiego wsparcia będzie rozpatrywana nie tylko w kontekście dużych firm i instytucji, ale także małych i mikro przedsiębiorstw, które poprzez implementację jej w swojej organizacji, mogą uzyskać wiele korzyści.

W kolejnych tekstach publikowanych na łamach niniejszego czasopisma – chcemy zaprezentować inne, ciekawe i bardzo innowacyjne usługi, które w swojej ofercie posiada Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jeśli ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany skorzystaniem z bezpłatnego spotkania, w trakcie którego możliwe będzie zdiagnozowanie Państwa potrzeb szkoleniowych, doradczych lub ogólnie identyfikacja obszarów w ramach których moglibyśmy wesprzeć Państwa organizację – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dział Nauki i Transferu Wiedzy
Budynek Główny, I piętro pok. 115
http://biznes.uek.krakow.pl/
tel: 12/293 59 08, 12/293 59 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Autorzy:
Dr Marek Makowiec, Adiunkt, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydziałowy Koordynator ds. Transferu Wiedzy,
Mgr Monika Hamerska, Koordynator Projektu „Inkubator Innowacyjności+”, Dział Nauki i Transferu Wiedzy UEK.

pasek logo inkubatorplus

Related Articles