Featured

AGH dołącza do sieci NEREUS

Sektor kosmiczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin przemysłu w Polsce. Polscy naukowcy i inżynierowie wnieśli znaczący wkład w budowę nowych satelitów, łazików i  specjalistycznego oprogramowania.

Firuga Ignacego Łukasiewicza. Postać siedząca przy stoliku.
Featured

Łukasiewicz z brązu odlany, czyli jak świętujemy nasze Jubileusze

Pomysł na Jubileuszową statuetkę Ignacego Łukasiewicza zrodził się w głowach Dyrekcji Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego na początku 2022.

osoba siedząca na kanapie rozmawiająca z psychologiem
Featured

Wsparcie psychologiczne online

StrongUJ – platforma wsparcia i rozwoju dla osób aktywnych zawodowo. Badania naukowe zrealizowane w ramach projektu pt. „Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG” (Narodowe Centrum Nauki,  program SONATA Bis), stały się podstawą dalszych prac. 

ręce młodej pielęgniarki trzymające dłoń osoby starszej
Featured

Opieka nad niesamodzielnymi – wyzwanie na najbliższe lata

Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie dla branży medycznej. Wraz z wydłużaniem się długości życia rośnie liczba ludzi wymagających stałej opieki.

osoba leżąca na urządzeniu do rehabilitacji kręgosłupa
Featured

Innowacyjne urządzenie do rehabilitacji kręgosłupa

Ból kręgosłupa to jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych współczesnego człowieka.Do jego powstania przyczynia się często niezdrowy styl życia: długie siedzenie przed komputerem, brak aktywności fizycznej czy otyłość. Inne przyczyny mogą być związane z urazem, wiekiem lub poważną chorobą.