fala ukazana w kolorowym schemacie

Przełomowe badania nad wczesną detekcją markerów spektroskopowych chorób cywilizacyjnych rozpoczynają się w Łukasiewicz – KIT

W maju 2022 roku w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym rozpoczęła się realizacja projektu SONATA‑BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Maszyna SOI stojąca w laboratorium

Czy automatyzacja produkcji stała się już koniecznością?

Dynamiczny rozwój przemysłu wpływa na stopień skomplikowania i precyzji samych procesów produkcyjnych oraz na ciągły wzrost  wymagań  w obszarze norm  jakości i wydajności. Odpowiedzią na te potrzeby jest najczęściej automatyzacja i robotyzacja produkcji.

Lawenda rosnąca w białych skrzynkach. Po lewej postać

Lawendę się je!

„Lawendę się je” to hasło, które przyświeca firmie Lavendziarnia Stoki 6 produkującej żywność i kosmetyki z tej wciąż jeszcze mało znanej choć fascynującej rośliny. Okazuje się, że może ona być składnikiem powideł, konfitur czy bazą orzeźwiającego napoju. 

urządzenie stojące na ziemi - na kostce brukowej

Mikrofale w walce z barszczem Sosnowskiego

 Postępująca antropogenizacja środowiska, a jednocześnie wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa powodują podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i wzmocnienia bioróżnorodności. 

robot w kanale

Robot do inspekcji rurociągów

Robotyka, w tym także mobilna, rozwija się w ostatnim czasie dynamicznie, a roboty mobilne coraz częściej używane są̨ do wykonywania czynności wspomagających lub zastępujących działania człowieka.