szkic różnych elementów na żółtym tle.
Featured

Uczelnia jako zaplecze B+R dla firm

Program FENG Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest  jednym ze stymulatorów rozwoju innowacyjności w Polsce. Działania mające na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie ich
potencjału badawczego oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii intensyfikują współpracę pomiędzy uczelniami i firmami z sektora MŚP.

szkic mężczyzn w garniturach podających sobie ręce
Featured

Jak Centrum Business in Małopolska wspiera rozwój biznesu i wzmacnia potencjał gospodarczy regionu

Centrum Business in Małopolska to o wiele więcej niż tylko instytucja  wspierająca biznes. To miejsce, w którym spotykają się interesy polskich i zagranicznych inwestorów, ambicje rozwojowe regionu oraz aspiracje lokalnych firm pragnących zdobywać nowe rynki zagraniczne.

Ludzie stojący w rzędzie elegancko ubrani trzymający nagrody. W tle  sala Parlamentu Europejskiego
Featured

Małopolska na europejskim podium

Rok 2023 r. przebiegał w Małopolsce pod hasłem dużej aktywności o zasięgu międzynarodowym, ale i wartościowej rywalizacji. Nasze województwo przystąpiło bowiem do zmagań na szczeblu europejskim,
walcząc o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na 2024 r. w konkursie ogłoszonym przez Komitet Regionów UE.

Kolorowe ciecze w probówkach i zlewkach w laboratorium. NAd nimi reka naukowca w rękawiczce ochronnej
Featured

Nowe rozwiązania w przemyśle kosmetycznym - mikro/nanokapsułki jako nośniki składników bioaktywnych w kosmetykach

Przemysł kosmetyczny jest branżą, która prężnie się rozwija, poszukuje nowych sposobów rozwoju produktów, które zapewniają młodszy, zdrowszy i gładszy wygląd skóry. 

opakowanie mydła o zapachu śliwki z firmy dolina czeremchy
Featured

Tam gdzie miejski zgiełk ustępuje miejsca śpiewowi ptaków – czyli success story po „Małopolsku”

Sukces firmy  „Dolina Czeremchy” pokazuje, że prowadzenie biznesu nie musi być związane jedynie z wielkim miastem i tłumem klientów. Wręcz przeciwnie, spokój i harmonia pozamiejskich krajobrazów mogą stać się oazą dla rozwoju przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że w sercu tego biznesu bije prawdziwa pasja i zaangażowanie.