Featured

AGH dołącza do sieci NEREUS

Sektor kosmiczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin przemysłu w Polsce. Polscy naukowcy i inżynierowie wnieśli znaczący wkład w budowę nowych satelitów, łazików i  specjalistycznego oprogramowania.

Główną misją NEREUS jest badanie  korzyści płynących z technologii kosmicznej dla regionów europejskich i ich obywateli oraz promowanie użytkowania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla poprawy warunków życia na Ziemi.

demeter

Załoga misji DEMETER- pierwszej w pełni kobiecej analogowej misji kosmicznej.

W Małopolsce coraz więcej firm oferuje ciekawe  rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne. Rozwój technologii kosmicznych w tym regionie to także szansa na zbudowanie biznesu opartego na wiedzy i badaniach naukowych. 

Jedną z instytucji koordynujących działania związanez technologią kosmiczną oraz prowadzącą  własne badania w tym obszarze jest Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Ponieważ Województwo
Małopolskie dołączyło niedawno do sieci NEREUS, Akademia Górniczo‑Hutnicza również przystąpiła do tej inicjatywy.

Stowarzyszenie NEREUS to inaczej Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. Organizacja została założona w Tuluzie przez 23 regiony Unii Europejskiej. Od momentu uruchomienia programu w 2007 r. europejska infrastruktura kosmiczna dojrzewa dynamicznie, zapewniając nowe poziomy dostępności danych i zwiększając liczbę rozwiązań, które przynoszą korzyści ludzkości w codziennym życiu. Stowarzyszenie promuje wykorzystywanie danych i aplikacji powstałych oraz pozyskanych w sektorze  kosmicznym, tak aby przynosiły korzyści przedsiębiorstwom i podmiotom na szczeblu regionalnym oraz społeczności lokalnej.

NEREUS jest jedynym europejskim stowarzyszeniem łączącym regiony, instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, a równocześnie jedyną tego typu inicjatywą zarządzaną przez przedstawicieli tych regionów. Sieć reprezentuje interesy podmiotów,  które rozwijają usługi związane z eksploracją kosmosu, podkreślając przy tym regionalny wymiar europejskich polityk i programów kosmicznych. U podstaw działania Sieci zajmującej  się regionalnym wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej leży wiara w możliwość lepszego reagowania na główne wyzwania klimatyczne, społeczne i polityczne. Dlatego główną misją NEREUS jest badanie korzyści płynących z technologii kosmicznej dla regionów europejskich i ich obywateli oraz promowanie użytkowania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej dla poprawy warunków życia na Ziemi.

NEREUS Wizualizacja Habitatu do analogowych misji kosmicznych CTK AGH

Wizualizacja habitatu do analogowych misji kosmicznych CTK AGH

Interesującym przykładem działalności Sieci jest wykorzystanie dwóch największych europejskich programów satelitarnych (Copernicus i Galileo), a także Europejskiego systemu nawigacji  geostacjonarnej (EGNOS). Władze regionalne zrzeszone w NEREUS, bazując na danych pozyskanych dzięki tym instrumentom, analizują takie kwestie jak np. zagrożenia powodziowe, rozprzestrzenianie się  pożarów, efekt wysp cieplnych w miastach. Celem jest zaspokojenie potrzeb regionów europejskich i przyczynienie się do ich rozwoju społecznego i gospodarczego.

W ciągu ostatniego roku Sieć zwiększyła także swoją obecność w europejskich projektach mających na celu promowanie regionalnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wzmocnienie regionalnego wymiaru europejskich polityk i programów kosmicznych. Aby połączyć regiony i interesariuszy, dostosować rozwiązania kosmiczne do wspólnych problemów i wspierać ich wdrażanie na nowych obszarach, NEREUS nieprzerwanie wzmacnia współpracę, buduje partnerstwa, wspiera dialog i dzielenie się wiedzą. Biorąc pod uwagę zakres badań realizowanych w Centrum Technologii Kosmicznych (a także w innych jednostkach AGH) oraz dotychczasowe doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora kosmicznego, dołączenie AGH do NEREUS bez wątpienia przyniesie  ymierne korzyści wszystkim członkom Sieci. Jest to zarazem sytuacja wartościowa dla samej Uczelni, ze względu na możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania nowych partnerów.

Maciej Myśliwiec, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, www.ctk.agh.edu.pl

Related Articles