logo małopolska innowacyjna

Design

Jak finansować działalność innowacyjną? Najpierw pojawia się pomysł. Świeży, nowatorski, niekonwencjonalny – jednym słowem innowacyjny. Idea się rozwija, powstają plany, a ich realizacja wydaje się być w zasięgu ręki. Wtedy pojawia się pytanie – kto i jak za to zapłaci? Na to i inne pytania dotyczące finansowania działalności innowacyjnej w rozmowie z Oliwią Ostrowską i Adrianną Siudy odpowiada Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Skończę studia i co dalej? — takie pytanie zadałam sobie na początku października 2012, kiedy to musiałam określić temat swojej pracy magisterskiej. Kończąc Wydział Form Przemysłowych (Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) można pracować jako: projektant na etacie, projektant freelancer lub w ogóle nie pracować w zawodzie. Wszystkie te opcje są mniej lub bardziej obarczone ryzykiem pt.: „praca mnie nie satysfakcjonuje”. Biorąc to pod uwagę skupiłam się na czwartej możliwości — projektant i producent (2w1) — w myśl zasady: „Chcesz pracować w zawodzie i robić to co lubisz? Sam stwórz sobie miejsce pracy.” Tak powstało główne założenie mojej pracy dyplomowej, zrealizowanej w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu, pod kierunkiem dr hab. Marka Liskiewicza. Praca ta nie miała być tylko projektem określonego produktu, ale przede wszystkim projektem pomysłu na pierwszy biznes.

Lata 50. w Stanach Zjednoczonych to chwila, w której następuje rewolucja w projektowaniu artykułów gospodarstwa domowego. Spędzając ¼ tygodnia w kuchni, każda matka i żona marzyła o usprawnieniu wszystkich czynności wykonywanych w domu. Dodatkową kwestią była polepszająca się sytuacja finansowa rodzin, większość z nich mogła sobie pierwszy raz pozwolić na nowe urządzenia, co wpłynęło na rozwój rynku i coraz bardziej zaawansowane projekty.