logo małopolska innowacyjna

Design

Pierwsze warsztaty w ramach programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska!

W listopadzie rozpoczęły się pierwsze warsztaty w ramach nowego programu akceleracyjnego Województwa Małopolskiego - #StartUP Małopolska. Osiem zakwalifikowanych firm wzięło udział w 2-dniowych warsztatach przedakceleracyjnych, podczas których zdefiniowali kluczowe obszary swojej działalności oraz procesy generowania kosztów i przychodów, a także przeanalizowali najważniejsze segmenty klientów.

Pomysł na biznes. Potrzebna nam dobra technologia!

W drugiej dekadzie XXI wieku każdego dnia powstaje nowa technologia, która ma szansę zmienić naszą codzienność. W mniejszym lub większym stopniu tak się właśnie dzieje, gdyż większość z tych technologii u podstaw powstania ma jasno postawione cele: innowację, poprawę jakości życia oraz oczywiście także produkcję i sprzedaż.

Jak finansować działalność innowacyjną? Najpierw pojawia się pomysł. Świeży, nowatorski, niekonwencjonalny – jednym słowem innowacyjny. Idea się rozwija, powstają plany, a ich realizacja wydaje się być w zasięgu ręki. Wtedy pojawia się pytanie – kto i jak za to zapłaci? Na to i inne pytania dotyczące finansowania działalności innowacyjnej w rozmowie z Oliwią Ostrowską i Adrianną Siudy odpowiada Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Skończę studia i co dalej? — takie pytanie zadałam sobie na początku października 2012, kiedy to musiałam określić temat swojej pracy magisterskiej. Kończąc Wydział Form Przemysłowych (Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) można pracować jako: projektant na etacie, projektant freelancer lub w ogóle nie pracować w zawodzie. Wszystkie te opcje są mniej lub bardziej obarczone ryzykiem pt.: „praca mnie nie satysfakcjonuje”. Biorąc to pod uwagę skupiłam się na czwartej możliwości — projektant i producent (2w1) — w myśl zasady: „Chcesz pracować w zawodzie i robić to co lubisz? Sam stwórz sobie miejsce pracy.” Tak powstało główne założenie mojej pracy dyplomowej, zrealizowanej w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu, pod kierunkiem dr hab. Marka Liskiewicza. Praca ta nie miała być tylko projektem określonego produktu, ale przede wszystkim projektem pomysłu na pierwszy biznes.