Featured

Branża kosmetyczna jako część dziedziny life science - jednej z inteligentnych specjalizacji regionu

Małopolska to jedyny region z Polski zaangażowany w działania Inicjatywy Awangarda, czyli organizacji skupiających 37 innowacyjnych regionów z Europy, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Małopolska wzmacnia swój potencjał ekonomiczny poprzez tworzenie warunków rozwoju dla branż priorytetowych regionu (tzw. inteligentnych specjalizacji), takich jak sektor IT i ICT, chemiczny, energii zrównoważonej, biotechnologiczny i life science, metalowy, elektrotechniczny oraz przemysłów kreatywnych. Dzięki dynamicznemu postępowi tych specjalizacji Małopolska buduje swoją przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Sektor kosmetyczny w Małopolsce jest ważnym elementem wchodzącym w skład kluczowej inteligentnej specjalizacji regionu, którą jest dziedzina life science. Branża kosmetyczna w ostatnich latach rozwija się w zaskakującym tempie i odgrywa coraz większe znaczenie również w gospodarce na poziomie regionalnym.

O tym, jak szczególne znaczenie dla Małopolski ma branża beauty i co to oznacza dla tutejszych przedsiębiorców, rozmawiamy z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Panem Józefem Gawronem.

Panie Marszałku jakie znaczenie dla regionu mają inteligentne specjalizacje i dlaczego tak ważne jest ich dokładne zdefiniowanie?

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych z Funduszy Strukturalnych. W Małopolsce zidentyfikowaliśmy 7 inteligentnych specjalizacji, kosmetyki regeneracyjne są jedną z dziedzin specjalizacji Nauki o życiu. Ważnym elementem w tym kontekście jest dokładne określenie obszarów, w których jako region chcemy się specjalizować i rozwijać. Dlatego pod koniec maja 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji dokument pn. „MAŁOPOLSKIE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE" (MIS). Uszczegółowienie opisu regionalnych inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030”. Ponadto przyjęcie do realizacji uszczegółowienia opisu regionalnych inteligentnych specjalizacji było konieczne w celu wypełnienia zobowiązań Województwa w zakresie innowacyjności w kontekście przygotowania i wdrażania programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027”.

Panie Marszałku, dlaczego sektor kosmetyczny odgrywa coraz większą rolę w gospodarce regionalnej i jakie znaczenie ma dla województwa ta branża?

Sektor kosmetyczny ma potencjał, aby stać się jedną z wiodących branż w Małopolsce. Co roku odnotowuje wzrosty, zarówno pod względem zysków, poziomu eksportu, jak i liczby osób i podmiotów zaangażowanych w tworzenie tego sektora. Większość małopolskich firm z branży kosmetycznej zarządzana jest przez lokalnych przedsiębiorców, którzy angażując się w łańcuch wartości, pozytywnie wpływają na regionalny ekosystem społeczny i gospodarczy. Nasz region charakteryzuje się dużą rozpiętością rozwojową firm zajmujących się tą dziedziną. Na lokalnym rynku mamy do czynienia z podmiotami z rozwiniętą strukturą, które prężnie działają na rynku globalnym. Ale istnieje również duża liczba mikroprzedsiębiorstw, w początkowej fazie rozwoju.

probówki

Jaki charakter mają małopolskie firmy kosmetyczne?

Wielu małopolskich  producentów  kosmetyków zdecydowało się produkować własne marki, bazując na swoim doświadczeniu i opracowując własne formuły. Przykładem może być firma Moistry z Krakowa, która wprowadza na rynek naturalne, bio kosmetyki. Kolejny przedstawiciel regionalnego sektora to firma BioTeam z Krakowa, która z własną marką be’liv oferuje serię kosmetyków probiotycznych. Dzięki badaniom laboratoryjnym firma stworzyła kosmetyki w technologii 3P czyli prebiotyków, probiotyków oraz postbiotyków. Innym przykładem produkcji własnej marki jest rodzinna firma Dolina Czeremchy z Beskidu Niskiego produkująca ręcznie robione naturalne kosmetyki z surowców roślinnych. Warto zauważyć, że dwie ostatnie firmy korzystały ze wsparcia w ramach programu akceleracyjnego Województwa Małopolskiego pn. StartUP Małopolska, który jest skierowany właśnie do przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju.

Jaka jest specyfika branży kosmetycznej w Małopolsce?

W Małopolsce działalność prowadzi wiele firm, które można zaliczyć do sektora kosmetycznego. Są to zarówno producenci produktów kosmetycznych (marki własne oraz produkcja na zlecenie), producenci opakowań, jednostki zajmujące się prowadzeniem badań oraz instytucje certyfikujące i wspomagające lokalne firmy we wprowadzeniu produktów na rynek. Małopolskie firmy konkurują pomiędzy sobą na polskim rynku, jak również na rynkach europejskich (głównie: Niemcy, Anglia, Czechy, Francja), a także w pozostałych (ponad 150) krajach na całym świecie, gdzie docierają polskie produkty kosmetyczne.

Co wyróżnia małopolski przemysł kosmetyczny na tle innych województw?

Rynek ten jest bardzo zróżnicowany, co sprzyja jego rozwojowi. Ludzkie potrzeby są bardzo różne i ciągle zmieniają się. Jednym z największych wyzwań z tym związanych jest wysoka dynamika zmian, co powoduje, że firmy muszą cały czas śledzić trendy i dostosowywać się do nich, a nawet je tworzyć. Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i bez wątpienia – doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów na gospodarczej mapie Polski i Europy Środkowej. Nasz region jest otwarty na inwestycje i tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców i wdrażania innowacji.

Dowodem na to jest ostatnie wyróżnienie dla Małopolski. Pragnę pogratulować sukcesu.

Dziękuję. To prawda, Małopolska otrzymała wyróżnienie specjalne  Komitetu Regionów UE w konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości 2024. Takie wyróżnienie nie było nigdy wcześniej przyznawane w ramach konkursu. Nasz region jest pierwszym w Europie, który został uhonorowany w ten sposób. Konkurs organizowany jest przez Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim od 2011 roku. Nagradzane są w nim regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz szerzej – wsparcie Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski, jak również wizję rozwoju w kierunku zielonej i cyfrowej transformacji.

erp2024

Panie Marszałku, serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w dalszym rozwijaniu potencjału sektora kosmetycznego i pozostałych kluczowych specjalizacji regionu.

Bardzo dziękuję. Jak  wspomniałem  Małopolska już dawno postawiła na inteligentny rozwój i konsekwentnie go realizuje. Dzięki temu stała się jednym z najbardziej innowacyjnych regionów w kraju. Liczę, że dzięki dalszej owocnej współpracy różnych instytucji i środowisk uda nam się stworzyć potencjał inteligentnego wzrostu oraz coraz lepszy klimat dla inwestycji. Mówimy o tym głośno – Małopolska od lat znajduje się w czołówce krajowych rankingów oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Tutaj aspiracje przedsiębiorcze mogą się z sukcesem realizować.

 

Rozmawiał dr Piotr Kopyciński , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Related Articles