Małopolska – tu technologia staje się biznesem. Konkurs dla organizacji pozarządowych

Już od dziś organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych oraz kreatywnych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach kolejnej, siódmej już edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2019 r.

Głównym celem programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań służących m.in pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

Zdjęcie przedstawia młodych męczyzn pisących na komputerach

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

 • wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
 • wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

W konkursie oferty składać mogą NGO-sy będące organizatorami ww. wydarzeń oraz spotkań, w tym:

 • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii
 • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji

Pula środków przeznaczonych na realizację otwartego konkursu ofert wynosi 500 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych oferentów:

 • 17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, Kraków, sala 414, IV piętro)
 • temat spotkania: zasady udziału w konkursie, wymagane dokumenty, zasady realizacji zadań oraz ich rozliczania
 • spotkanie jest otwarte dla wszystkich, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 zdjęic eprzedstawia hol z namalowanym graffiti


 Program Małopolska – tu technologia staje się biznesem jest realizowany od 2013 r. W ramach dotychczasowych sześciu edycji Programu wsparto ponad 100 wydarzeń, w których uczestniczyło blisko 88 tys. osób. W dotychczasowych edycjach Programu wspierane były m.in. następujące wydarzenia:

 • #OMGKRK Academy – to cykl spotkań skierowanych do krakowskiego środowiska studenckiego i służy rozpowszechnieniu informacji na temat ekosystemu startupowego, głównie wśród studentów, przedstawieniu alternatywnej ścieżki kariery, do udziału w charakterze prelegentów zapraszani są krakowscy startupowcy, ale też goście zagraniczni.
 • Wawel Dragons Cave Pitch – to wydarzenie, podczas którego start-upy prezentują swoje projekty biznesowe przed inwestorami oraz publicznością; stwarza ono okazję do pozyskania wsparcia ze strony inwestorów, jak również weryfikacji pomysłu.
 • Finał Smogathon-u – cel: walka ze smogiem za pomocą nowoczesnych technologii; wydarzenie kończące cykl półfinałów odbywających się w 6 miastach świata, które też mają problem ze smogiem (Katowice, Sao Paulo, Londyn, Berkeley, New Delphi, Pekin), finał poprzedzają dwa dni warsztatów akceleracyjnych, w ramach których następuje wybór najlepszych zespołów (start-upów), prezentujących się podczas gali finałowej.
 • TEDxKazimierz – konferencja organizowana na licencji TED, łącząca edukację, technologię i dizajn, której głównym założeniem jest upowszechnianie pomysłów i idei, inspirowanie do działania. TEDxKazimierz jest związany z tematyką dotyczącą rozwoju Kazimierza i ludzi, którzy działają w tej dzielnicy, przyciąga też wybitnych gości zagranicznych.
 • #digital fest – konferencja kierowana do marketerów i przedsiębiorców, porusza zagadnienia dotyczące zastosowania internetu i nowych technologii w biznesie i marketingu.
 • Otwarte spotkania Life Science Open Space SIG – comiesięczne spotkania networkingowe, których głównym celem jest stymulowanie i integrowanie środowisk wokół tematów związanych z branżą life science, poruszają zagadnienia m.in. biogospodarki, druku 3D w medycynie.

Related Articles