Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości – tu warto rozpocząć swój biznes

Rozmowa z Kingą Jung, specjalistą ds. administracyjnych Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Katarzyna Taranowska, Magdalena Samonek: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej został założony w 2006 roku. Czy mogłaby Pani przybliżyć genezę powstania ?

 Kinga Jung: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości (OIP) powstał w ramach  realizowanego przez Miasto Oświęcim projektu „Zintegrowany Rozwój Miejskiej  Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory”, współfinansowanego z funduszu  PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Pozyskane środki wyniosły około 2 mln euro, natomiast wkład własny miasta Oświęcim sięgnął ponad 600 tys. euro.

Proszę o zdefiniowanie głównych celów OIP oraz środków wykorzystanych do ich realizacji?

Celem OIP jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie miejsca, w którym przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność, tj. wynajem powierzchni biurowych i magazynowo - produkcyjnych (od 22 m2 do 410 m2) w atrakcyjnych cenach od 6,50 zł za m2. OIP udostępniania również odpowiednio wyposażoną salę konferencyjno-wykładową oraz oferuje usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i administracyjno-biurowe.

 Kto może skorzystać z oferty OIP?

Programem OIP mogą zostać objęte wyłącznie firmy działające na rynku krócej niż 3 lata. Pozostałe podmioty gospodarcze mogą skorzystać z oferty wynajmu pomieszczeń w inkubatorze na zasadach komercyjnych, jednak pierwszeństwo zawsze mają firmy spełniające kryteria programu OIP.

Czy jest jakiś przedmiot działalności, który jest najczęściej preferowany przez kandydatów?

 Zauważono, iż często zainteresowane wynajmem pomieszczeń w OIP są firmy związane z działalnością budowlaną tj. architekci, firmy budowlane, projektanci. Każda firma chcąca wynająć pomieszczenie w inkubatorze jest mile widziana, jednak pierwszeństwo zawsze mają firmy nowopowstałe.

Obecnie w OIP jest ok. 30 firm, możliwy do wynajęcia jest jeden lokal. Czy to oznacza, że OIP cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów? Czy jest planowana rozbudowa obiektu?

Pomimo ciężkiej sytuacji na rynku w ostatnim czasie w OIP zauważono wzrost zainteresowania lokalami do wynajęcia. Rozbudowa budynku OIP I nie jest możliwa ze względów technicznych, jednakże aktualnie realizowana jest rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Oświęcimiu. Wkrótce powstanie tu drugi inkubator przedsiębiorczości. Otwarcie OIP II przewidywane jest na 2015 rok.

Ile firm skorzystało z oferty OIP do tej pory? Czy prowadzone są statystyki dotyczące dalszej działalności firm po zakończeniu pracy z inkubatorem? Jak zatem można ocenić skuteczność OIP?

W latach 2006-2013 w OIP zlokalizowanych zostało ok. 90 podmiotów gospodarczych, w tym ok. 70 nowopowstałych. Na koniec 2013 roku z usług inkubatora skorzystały 33 firmy, które zatrudniały łącznie około 180 osób. CBMZ Sp. z o.o. nie prowadzi dokładnych statystyk i monitoringu firm, które opuszczają inkubator przedsiębiorczości. Jednakże posiadamy informacje, że większość z tych firm rozbudowuje się i potrzebuje większych pomieszczeń np. budują własne siedziby, zmieniają lokalizację ze względów osobistych/praktycznych, a zdecydowanie mniej firm opuszcza OIP ze względu na zawieszenie działalności. 

Chciałybyśmy się dowiedzieć jaki jest stopień innowacyjności działalności gospodarczej prowadzonej w OIP. Czy zostały zgłoszone np. jakieś patenty do Urzędu Patentowego?

Ciężko mówić o innowacyjności wszystkich działalności gospodarczych zlokalizowanych w OIP na przełomie lat. Jednakże pojawiały się firmy, które wprowadzały innowacyjne produkty na polski rynek np.: pierwsze w Polsce bezmontażowe lokalizatory GPS.

Były i są też firmy, które otrzymały wiele wyróżnień związanych z innowacyjnością np.: certyfikat Lidera Nowych Technologii, Laur Klienta w kategorii odkrycie roku za wprowadzenie innowacyjnych linii produktów.

W jakim stopniu OIP przyczynia się do rozwoju miasta Oświęcim i okolic?

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości przede wszystkim umożliwia łatwiejszy start dla nowopowstałych firm dzięki czemu, są one w stanie utrzymać się i rozwijać na rynku gospodarczym. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z.o.o, jako administrator budynku OIP stara się uzupełniać jego ofertę poprzez realizowane projekty, które wspierają przedsiębiorczość lokalną. Są to m.in.: pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy jak również dla przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne.

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości

www.cbmz.pl

    Dziękujemy za rozmowę

Rozmowę przeprowadziły:
Magdalena Samonek i Katarzyna Taranowska
Studentki kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

 

Related Articles