Dokumentacja Medyczna - papierowa czy elektroniczna?

Dokumentacja Medyczna - papierowa czy elektroniczna?

Rozmowa z Panią dr inż. Ewą Tkocz-Piszczek, Wiceprezes Zarządu, założycielką i współwłaścicielką marki Biostat®. Głównym celem firmy jest realizacja projektów badawczych o charakterze naukowym, biznesowym lub medycznym. Najnowszym programem stworzonym na potrzeby gabinetów lekarskich jest system MedFile - elektroniczna dokumentacja medyczna.

PAULINA TOMASIAK : Czy mogłaby Pani powiedzieć, skąd pomysł na ten program?
DR.INŻ. EWA TKOCZ- PISZCZEK: Od wielu lat współpracujemy ze środowiskiem medycznym, obserwując i aktywnie uczestnicząc w transferze istniejących rozwiązań z wersji papierowych do elektronicznych. Posiadając własne oprogramowanie eCRF.biz, używane do obsługi przede wszystkim projektów medycznych, mamy dużą wiedzę i doświadczenie, pozwalające na stworzenie oprogramowania do elektronicznej obsługi dokumentacji medycznej. Od kilku lat wiadomo, że lekarze będą zobligowani do prowadzenia rejestrów właśnie w takiej formie, zatem podjęliśmy wyzwanie stworzenia takiego rozwiązania.

MedFile

www.medfile.pl

Osobiście uważam, że brak posiadania wystarczających informacji o pacjencie przez lekarzy jest poważnym problemem. Czy myśli Pani, że Wasz program pozwoli się z nim uporać?
E.T.P. : Warto zauważyć, że wprowadzony przez Ministra Zdrowia obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej przynosi korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Stanowi również bezpieczną wersję tradycyjnej dokumentacji medycznej. Docelowo, dzięki systemom EDM, pracownicy medyczni będą mogli w dowolnej chwili, odpowiednio na każdym ze stanowisk, czy w szpitalu, czy też w przychodni, uzyskać informacje na temat danego pacjenta, bo wszystkie zdarzenia z procesu leczenia zostaną zapisane w systemie. Kompleksowe wdrożenie elektronicznej karty pacjenta znacząco zmniejszy ryzyko powstania błędu informacyjnego, skróci czas obsługi pacjenta, a co za tym idzie postawienia diagnozy.

Czy może Pani w skrócie opowiedzieć jak działa ten program?
E.T.P. : To program pozwalający w prosty sposób samodzielnie lekarzom prowadzić kompleksową dokumentację medyczną, system rezerwacji wizyt online oraz elektroniczną kartę pacjenta. Karta pacjenta zbudowana jest w oparciu drukowane bloczki lekarskie, co ułatwia lekarzom prowadzenie historii choroby pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oferuje wachlarz takich korzyści dla lekarza jak: stały dostęp do dokumentacji - wszystko znajduje się w jednym miejscu, karta pacjenta jest czytelnie prowadzona, w czasie wizyty lekarz oszczędza czas na formalności. Dodatkowo, elektroniczna dokumentacja medyczna ma umożliwić elektroniczne wystawianie recept, skierowań czy zwolnień.

W jakiej formie lekarze korzystają z tego programu?
E.T.P. : Medfile działa w modelu SaaS (Software as a Service), opierając się na pracy w chmurze. Oznacza to, że nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na swoim komputerze. Jedynym warunkiem korzystania z systemu jest dostęp do Internetu. Program wspiera organizację pracy:
- bez konieczności instalacji,
- gwarantując bezpieczeństwo danych i wygodę,
- przejrzystym kalendarzem wizyt,
- wygodną formą dokumentacji kartoteki pacjentów,
- automatycznym generowaniem raportów i zestawień.

Czy specjaliści poprzez ten program będą mogli wymieniać między sobą informacje dotyczące pacjenta?
E.T.P.: Medfile został zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań RODO.
Dla celów konsultacji medycznych istnieje możliwość generowania wielu raportów do formatu xlsx (Excel) oraz pobrania pełnej bazy pacjentów, czy ich kartotek, łącznie z możliwością wydruku karty wizyty i przekazaniu jej pacjentowi.

Czy uważa Pani, że program ten może znacząco przyspieszyć pracę personelu przychodni i szpitali?
E.T.P. : Elektroniczna dokumentacja medyczna prowadzona za pomocą Medfile została zaprojektowana w oparciu o papierową dokumentację medyczną i wytyczne Ministra Zdrowia, co oznacza, że dostępne są niezbędne pola i sekcje do przeprowadzenia kompleksowego wywiadu i udokumentowania choroby czy schorzenia. Ponadto, omawiany system zostanie zintegrowany np. z NFZ, co w pozytywny sposób wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego do pozyskanie konkretnych informacji, a w przypadku platformy internetowej pozwoli na ujednolicenie działań.

Czy myśli Pani, że dzięki MedFile funkcjonowanie pacjenta stanie się łatwiejsze?
E.T.P. : Nasze oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego przynosi wymierne korzyści pacjentom, ponieważ dzięki pełnej automatyzacji i płynnemu przejściu pomiędzy poszczególnym sekcjami (system rezerwacji wizyty on-line, karta wizyty, rachunek, recepta itp.), lekarz oszczędza czas na konieczne formalności, co przekłada się na jakość przeprowadzanej wizyty. Pacjent może samodzielne zapisać się na wizyty czy dokonywać zmian ich terminu o wiążących go terminach przypomni mu SMS.
Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dawała możliwość elektronicznego wystawiania recept, skierowań czy zwolnień, a to oszczędza czas pacjenta, gdyż nie musi już dostarczać ich osobiście do pracy czy ZUS, niweluje również ryzyko błędnego wypełnienia tych dokumentów.

Wiemy, iż urządzenia bywają czasami zawodne. Jakie zabezpieczenia chronią MedFile przed utratą danych?
E.T.P. : Nowoczesne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa pozwalają skutecznie chronić dane zawarte w MedFile.. Warto zauważyć, że dokumentacja elektroniczna nie jest narażona na zniszczenie wskutek różnych czynników zewnętrznych, takich jak pożar, zalanie czy zwykła kradzież. Dbamy o zaplecze serwerowe oraz kwestie prawne (jesteśmy administratorem baz danych przechowywanych w systemie Medfile). Doradzamy, w jaki sposób powinna wyglądać codzienna praca na systemie i w jaki sposób wykorzystywać funkcje, które ciągle rozwijamy dla naszych klientów.

Czy Biostat pracuje jeszcze nad innymi podobnymi programami?
E.T.P. : Tworzymy wiele aplikacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów i na ich specjalne zamówienie. W katalog naszych usług wpisują się m.in. analizy z zakresu statystyki medycznej przygotowywanie

Pozwoli Pani, że zadam jeszcze kilka krótkich pytań na temat funkcjonowania firmy. Ile osób zatrudnia firma? Jakie to osoby, z jakim wykształceniem?
E.T.P. : Zatrudniamy na stałe około 40 osób. Nasze szeregi tworzą analitycy, inżynierzy, biotechnolodzy, menadżerowie i specjaliści IT. Posiadamy wysoko wykształcone kadry, łącznie z ekspertami z akademickim stopniem doktora.

Ile firm obecnie współpracuje z Biostat?
E.T.P. : W 2017 r. zrealizowaliśmy około 500 projektów badawczych i marketingowych zarówno na zlecenie firm farmaceutycznych, jak i ośrodków naukowych, jednostek samorządowych czy klientów biznesowych z bardzo różnych sektorów.

Czy każda firma może sobie pozwolić na przekazanie prowadzenia badań marketingowych przez Biostat?
E.T.P. : Nasze doświadczenie pokazuje, że zaufało nam bardzo wielu klientów. Bazując na eksperckiej wiedzy z zakresu biostatystyki i data management prowadzimy analizy statystyczne oraz konsultujemy projekty prowadzone zarówno przez samodzielnych badaczy i naukowców, jak i przez ośrodki akademickie. Z naszych usług korzystają podmioty sektora biznesowego i instytucje publiczne. Uczestniczymy w każdym etapie badania – począwszy od stworzenia metodologii, poprzez proces zbierania danych i ich analizy, aż po tworzenie raportów zawierających wnioski i rekomendacje.

Komu w szczególności poleciłaby Pani korzystanie z Waszych usług?
E.T.P. : Każdej firmie, instytucji czy badaczowi, którzy potrzebują eksperckiego wsparcia na dowolnym etapie projektu badawczego. Pod pojęciem projekt badawczy może się kryć zarówno badanie kliniczne, obserwacyjne, marketingowe, społeczne ale i badania naukowe.

Autor: Paulina Tomasiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek Administracja

Related Articles