logo małopolska innowacyjna

Numer 1 (44) maj 2018

IS 44

Numer 4 (43) listopad 2016

Numer 4 (43) listopad 2016

Numer 3 (42) wrzesień 2016

Numer 3 (42) wrzesień 2016

Numer 2 (41) sierpień 2016

Numer 2 (41) sierpień 2016

Numer 1 (40) maj 2016

Numer 1 (40) maj 2016

Numer 4 (39) wrzesień 2015

Innowacyjny Start numer 4 (39) wrzesieńaj 2015

Numer 3 (38) maj 2015

Innowacyjny Start numer 3 (1) maj 2015

 

Numer 2 (37) maj 2015

Innowacyjny Start numer 2 (1) maj 2015

 

Numer 1 (36) kwiecień 2015

Innowacyjny Start numer 1 (1) kwiecień 2015