logo małopolska innowacyjna

nr 2 (48) wrzesień 2019

Okładka 48 numeru Innowacyjnego Startu