Dlaczego Kraków?

Ocena lokalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej okiem przedsiębiorcy.

Istnieje ścisłe powiązanie między charakterem działalności danego przedsiębiorstwa, a jego lokalizacją w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu.  Rozmowa z Profesorem Krzysztofem Wojciechowskim: założycielem i współudziałowcem firmy TEGEOS Sp. z.o.o. oraz pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

Konrad Kostecki oraz Anna Jamróz: Czym zajmuje się Państwa firma, jaka była historia jej powstania?
Krzysztof Wojciechowski: Firma Tegeos została założona w 2014 roku, przez czterech wspólników w tym spółki INNOAGH oraz KIC InnoEnergy. Firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii termoelektrycznych związanych z energetyką odnawialną. Pomysły jakie wdraża nasza firma w dużej mierze są efektem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na terenie AGH.

Z jakiego powodu wybraliście Państwo lokalizację firmy w tym miejscu?
Jak wspomniałem, założenie firmy w Krakowie było ściśle związane z pracą członków zespołu w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz z inicjatywą władz AGH w zakresie tworzenia start-up’ów przy wsparciu spółek –„inkubatorów” takich jak: KIC oraz INNOAGH. Dzięki temu projektowi mogliśmy rozwinąć badania rozwojowe nad nowymi technologiami w dziedzinie generatorów termoelektrycznych. Wykorzystanie potencjału badawczego AGH (zarówno wysokiej klasy specjalistów jak i zaplecza aparaturowego) pozwala na szybki rozwój nowych rozwiązań, które możemy wdrażać.

Czy Państwa aparatura jest wykorzystywana przez podmioty zewnętrzne?
Tak, stworzyliśmy już pierwsze na razie jednostkowe produkty tj. specjalistyczne aparatury do pomiarów właściwości cieplnych materiałów i modułów termoelektrycznych, które zostały zakupione przez podmioty zewnętrzne. Jednak większe przychody uzyskaliśmy jak dotąd z działalności usługowej tj. projektów i ekspertyz związanych z technologiami termoelektrycznymi.

Jak oceniacie Państwo warunki do prowadzenia działalności przy wsparciu KIC i InnoAGH?
Wsparcie oferowane przez KIC oceniam bardzo dobrze, przede wszystkim ze względu za oferowaną pomoc finansową, która pozwoliła firmie wystartować. Nasza firma została zaangażowana w projekt tak zwanej „szybkiej ścieżki”, który umożliwił rozpoczęcie działalności czyli stworzenie pierwszego produktu i opracowanie planu jego komercjalizacji. Jednym z głównych problemów jest jednak znalezienie przedsiębiorców chętnych do podjęcia inwestycji w rozwinięcie produkcji. Zasadniczo inwestorzy nie są skorzy do podjęcia ryzyka - liczą na szybki i pewny zysk. Ze względu na to, że nasza firma stara się wprowadzać na rynek wysokospecjalistyczny sprzęt, który wymaga jeszcze prac nad kolejnymi prototypami, inwestycji w budowę linii produkcyjnej, zdobycia wystarczającego rynku zbytu itd. to zyski z produkcji mogą pojawiać się dopiero w dalszych etapach. Jeżeli chodzi o współpracę z INNOAGH to szczególnie pozytywnie oceniam pomoc w zakresie formalnej działalności spółek.

Czy firmy działające w KIC InnoEnergy chętnie podejmowały współpracę z Panem?
Tak oczywiście, jednym z głównych celów zakładania firm pod patronatem KIC InnoEnergy była wzajemna współpraca między małymi start-up’ami. Rozpoczęcie działalności w zakresie wytwarzania innowacyjnych produktów jest niełatwe – brak jest gotowych wzorców, z których można korzystać. Dlatego byliśmy zachęcani do nawiązywania ścisłej współpracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń..

Jak oceniacie Państwo atrakcyjność miasta Krakowa pod względem warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu do innych lokalizacji w regionie województwa małopolskiego?
Trudno jest mi wypowiadać się w sposób obiektywny, bo zwyczajnie nie mam porównania z innymi ośrodkami. Niepodważalnym atutem Krakowa jest to, że jest to największe miasto Małopolski w którym zgromadzony jest znakomity potencjał zarówno naukowy jak i technologiczny. W przypadku spółki Tegeos zaplecze i dostęp do infrastruktury badawczej, zlokalizowanej na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce jest szczególnie ważne.

Proszę podać 3 najistotniejsze bariery dla prowadzenia działalności gospodarczej, które dostrzegacie Państwo w obecnej lokalizacji czyli w Krakowie.
Jak już wspomniałem, największym problemem jaki dotyczy naszej firmy są trudności z pozyskaniem inwestorów skłonnych do udziału w procesie rozwoju przedsiębiorstwa oferującego innowacyjne produkty. Drugim problemem, w zasadzie wiążącym się z poprzednim, jest wprowadzenie biznesowego modelu funkcjonowania firmy przede wszystkim w zakresie zarządzania ludźmi, organizacją procesu produkcji i sprzedaży. Praktyczna pomoc osób mających już doświadczenie w biznesie jest nieoceniona.

Jak oceniacie Państwo wsparcie przedsiębiorców oferowane w Krakowie przez lokalne władze?
Nie miałem dotąd okazji spotkania się z bezpośrednimi ofertami pomocy ze strony lokalnych władz naszego miasta. Choć byliśmy bliscy tego. Jako firma uczestniczyliśmy w konkursie dla start-upów „Innowacyjna Małopolska” i znaleźliśmy się w finale. Ostatecznie jednak zajęliśmy drugą lokatę, którą też traktujemy jako duży sukces.

Wspomnieliście Państwo, że współpracujecie z AGH, jakie korzyści czerpiecie ze współpracy z uczelnią?
Władze uczelni wspierają możliwość rozwoju start-upów i są przychylnie nastawione do wszelkich inicjatyw studentów i pracowników w tej dziedzinie. Zasadnicze korzyści dla pracowników AGH chcących wdrażać własne pomysły wiążą się z łatwiejszym dostępem do bazy naukowej i technologicznej. Ale to nie wszystko - uczelnia daje też m.in. łatwiejszą ścieżkę licencjonowania opracowywanych na AGH technologii, co szczególnie jest ważne na starcie działalności. Co więcej, zarówno Centrum Transferu Technologii AGH jak również spółka INNOAGH oferują pomoc w nawiązaniu kontaktów z dużymi firmami lub też potencjalnymi inwestorami.

Czy korzystaliście Państwo z usług organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa np. inkubatory przedsiębiorczości lub wsparcia dla start up’ów , jeżeli tak to jak ocenia Pan współpracę?
Tak, właśnie KIC- InnoEnergy jest taką organizacją. Jak już wspominałem współpracę z KIC- InnoEnergy oceniam bardzo pozytywnie.

Jakich form pomocy w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oczekujecie Państwo od władz miasta?
Uważam, że dobrym pomysłem byłby program wsparcia dla inwestorów, który zachęciłby ich do angażowania się w bardziej innowacyjne, ale też bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Przydałyby się też specjalne ulgi dla mikroprzedsiębiorstw, które zmniejszyłyby koszty rozwoju szczególnie w początkowej fazie.

Jak oceniacie Państwo poziom dostosowania lokalnego rynku pracy do potrzeb Pana przedsiębiorstwa?
Bardzo dobrze. Nie mamy większych problemów ze znalezieniem świetnie przygotowanych, ambitnych młodych pracowników. Wielu absolwentów z naszej uczelni, mogłoby znaleźć u nas pracę gdyby udało się tylko pozyskać odpowiednie środki na dalszy rozwój firmy.

Czy, gdyby w przyszłości Państwa firma poszerzyła swoją działalność, to czy dalej obszarem funkcjonowania siedziby Waszej firmy pozostałoby miasto Kraków?
Zdecydowanie tak, przynajmniej w pierwszym etapie naszej działalności. Głównie dlatego, że firma w związku ze specyficznym profilem działalności jest związana ze środowiskiem akademickim.

Dziękujemy Panu Profesorowi za rozmowę.

Rozmawiali Konrad Kostecki i Anna Jamróz studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

KIC InnoEnergy- Wspólnota wiedzy i innowacji (z ang. Knowledge and Innovation Community). Międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w Budapeszcie. Polskim koordynatorem projektu jest Akademia Górniczo- Hutnicza. Ma na celu wspieranie i koordynowanie rozwoju współpracy w tzw. Trójkącie Innowacji (Badania Naukowe, Edukacja, Innowacja).

INNOAGH- Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH , spółka Z.O.O działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Głównym celem INNOAGH jest tworzenie start-upów technologicznych, a tym samym rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach. INNOAGH zostało powołane w celu koordynacji i poszerzania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu.

 

Related Articles