O czasopiśmie

Innowacyjny Start podejmuje problematykę wspierania tworzenia i rozwoju nowych firm (start-up). Inicjatorem tej publikacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Innowacja nie jest pojęciem abstrakcyjnym lecz odnosi się zawsze do konkretnego układu instytucji i osób, które poprzez wzajemne oddziaływanie stają się jej źródłem. Dlatego też w kolejnych numerach kwartalnika przedstawiać będziemy problematykę innowacyjności w odniesieniu do wybranych branż gospodarki, przy zachowaniu stałych rubryk tematycznych.

Pragniemy także przedstawiać firmy, które odniosły sukces w danej branży. Mamy nadzieję, iż ich doświadczenia staną się inspiracją dla osób zamierzających otworzyć lub rozwinąć własną firmę.

Kwartalnik ma pełnić także funkcję doradczą dla osób rozpoczynających aktywność gospodarczą. Służyć ma temu przedstawianie istniejących w regionie miejsc przyjaznych inwestowaniu, jak również potencjalnych źródeł finansowania rozwoju.

Mamy nadzieję, iż kwartalnik Innowacyjny Start stanie się platformą integrującą wszystkie osoby i instytucje w regionie, które we wzroście innowacyjności gospodarki widzą trwałą szansę na stabilny rozwój społeczno-ekonomiczny.

Łukasz Mamica 

Redaktor Naczelny