Na początku był…pomysł. Ksi.pl

Obecnie Ksi.pl to prężna firma z branży IT, zajmująca się produkcją systemów do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz wsparciem biznesowym procesów informatycznych. Największymi klientami firmy, znajdującej się w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, są: Archiwum Senatu RP, Instytut Pamięci Narodowej, Filmoteka Narodowa oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Za konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań Ksi.pl otrzymało tytuł Innovatora Małopolski 2011.

Firma Softhis – niestandardowe rozwiązania IT

Pomieszczenia warsztatu budynku Wydziału Form Przemysłowych od samego progu wypełnia atmosfera pracy. Pośród zapachu szlifowanego drewna, ciętego styroduru, rytmicznego hałasu maszyn powstają pierwsze modele i prototypy jeszcze niedawnych koncepcji. Studenci pracują nad rozwojem własnych, nowatorskich pomysłów, które niejednokrotnie mają szansę zostać zaprezentowane poza murami uczelni, a nawet zostać wdrożone do produkcji, tym samym zyskując szersze grono odbiorców.

Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości – tu warto rozpocząć swój biznes

Rozmowa z Kingą Jung, specjalistą ds. administracyjnych Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Katarzyna Taranowska, Magdalena Samonek: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej został założony w 2006 roku. Czy mogłaby Pani przybliżyć genezę powstania ?

 Kinga Jung: Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości (OIP) powstał w ramach  realizowanego przez Miasto Oświęcim projektu „Zintegrowany Rozwój Miejskiej  Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory”, współfinansowanego z funduszu  PHARE 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Pozyskane środki wyniosły około 2 mln euro, natomiast wkład własny miasta Oświęcim sięgnął ponad 600 tys. euro.