Dostarczyć innowacyjne rozwiązania – Atenknea Solutions

Projekt zakłada udział przedstawicieli – artystów z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń prezentując swoją ofertę kulturalną, zasoby dziedzictwa kulturowego m.in. tradycyjne metody pracy rzemieślników i utalentowanych twórców ludowych. Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, rozwojowi profesjonalnej sztuki, pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej.

Spotkanie w Małopolsce przedstawicieli regionów partnerskich to możliwość poznania rozwiązań zastosowanych przez poszczególne podmioty, instytucje, możliwość wymiany doświadczeń w działaniach zmierzających do zachowania i promowania zawodów ginących i obyczajów.

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok rzeczy nowych pozostaną rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków.” (św. Jan Paweł II)
IV Spotkanie artystów i twórców ludowych „w pół drogi” – szlaku od Beskidu Śląskiego aż po Bieszczady to swoisty fenomen – to powrót do korzeni kultury wołoskiej.

Ze strony ukraińskiej udział wezmą m.in. Oksana Kohut i Ostap Sojka z Janowa Jaworowskiego pod Lwowem zajmujący się odtworzeniem tradycji drewnianej zabawki ludowej.

1 maja w Ochotnicy Górnej – Studzionki, najbardziej malowniczo położonym przysiółku gminy Ochotnica Dolna i znajdującym się na najdłuższym Szlaku Beskidzkim, w Kaplicy pw. św. Józefa Rzemieślnika o godzinie 15.00 odbędzie się msza św. w intencji artystów, twórców oraz ludzi kultury.

Po mszy św. odbędzie się

- powitanie artystów i twórców oraz zaproszonych gości,
- zaprezentowanie historii Skansenu na Studzionkach (Wojciech Mulet),
- krótkie referaty oraz prezentacje przedstawiające dorobek poszczególnych twórców,
- panel artystów i twórców,

2 maja od godziny 10.00 w amfiteatrze w Ochotnicy Górnej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury odbędą się warsztaty zaproszonych twórców

3 maja w amfiteatrze

- od godziny 15.00 prezentacja efektów warsztatów (prac rzemieślników ludowych) oraz targ sztuki ludowej, degustacja potrwa regionalnych.
- 19.15 projekcja międzynarodowego projektu DEKALOG PROLOG,
- 20.00 pokaz premierowy filmu dokumentalnego pt. „Prawo i przywileje pasterzy” (reż. Wojciecha Jachymiaka)

Spotkania na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat to już cykliczne wydarzenie poświęcone artystom i twórcom ludowym w Ochotnicy Górnej. Organizatorem i realizatorem zadania jest Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, który umożliwi przedstawicielom z Ukrainy (artystom ludowym) prezentację swoich dzieł. Wiejski Ośrodek Kultury działa w oparciu o Konwencję Karpacką podpisaną przez 7 państw w tym Ukrainę. Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru m.in. dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej. WOK w Ochotnicy Górnej jest również sygnatariuszem Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”, które zostało podpisane w kwietnia 2010 roku. Celem Porozumienia jest m.in. zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej miejscowej ludności, wprowadzanie na rynek i promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych.

Projekt realizowany jest w ramach podpisanego w 2015 r. protokołu wykonawczego o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Obwodem Lwowskim