Beton i wyrafinowana biżuteria

Skończę studia i co dalej? — takie pytanie zadałam sobie na początku października 2012, kiedy to musiałam określić temat swojej pracy magisterskiej. Kończąc Wydział Form Przemysłowych (Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) można pracować jako: projektant na etacie, projektant freelancer lub w ogóle nie pracować w zawodzie. Wszystkie te opcje są mniej lub bardziej obarczone ryzykiem pt.: „praca mnie nie satysfakcjonuje”. Biorąc to pod uwagę skupiłam się na czwartej możliwości — projektant i producent (2w1) — w myśl zasady: „Chcesz pracować w zawodzie i robić to co lubisz? Sam stwórz sobie miejsce pracy.” Tak powstało główne założenie mojej pracy dyplomowej, zrealizowanej w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu, pod kierunkiem dr hab. Marka Liskiewicza. Praca ta nie miała być tylko projektem określonego produktu, ale przede wszystkim projektem pomysłu na pierwszy biznes.

AGD dzisiaj...

Lata 50. w Stanach Zjednoczonych to chwila, w której następuje rewolucja w projektowaniu artykułów gospodarstwa domowego. Spędzając ¼ tygodnia w kuchni, każda matka i żona marzyła o usprawnieniu wszystkich czynności wykonywanych w domu. Dodatkową kwestią była polepszająca się sytuacja finansowa rodzin, większość z nich mogła sobie pierwszy raz pozwolić na nowe urządzenia, co wpłynęło na rozwój rynku i coraz bardziej zaawansowane projekty.

Gotowi, do startu, LET’SPRINT! - Czyli ścigajmy się lub drukujmy

LET’SPRINT, to projekt koncepcyjny roweru realizowanego w technologii druku przestrzennego. Nazwa odnosi się do dynamicznego i efektownego wyścigu na krótkim dystansie. Zawiera również słowo print (ang. druk), stanowiący odniesienie do technologii druku przestrzennego 3D Printing, jaką wykorzystałem w projekcie. Łączy się z dynamiką, lekkością a jednocześnie siłą i techniką. W rynku motoryzacyjnym, amerykańskich krążowników i motocykli litera S zawsze również oznaczała wersję „special”. Limitowaną lub dodatkowo wzbogaconą wersję, stąd ̶ S PRINT.

Dostarczyć innowacyjne rozwiązania – Atenknea Solutions

Projekt zakłada udział przedstawicieli – artystów z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń prezentując swoją ofertę kulturalną, zasoby dziedzictwa kulturowego m.in. tradycyjne metody pracy rzemieślników i utalentowanych twórców ludowych. Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, rozwojowi profesjonalnej sztuki, pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej.

Konkurs Michalin Challenge Design 2015: Driver Your Passion

Pomieszczenia warsztatu budynku Wydziału Form Przemysłowych od samego progu wypełnia atmosfera pracy. Pośród zapachu szlifowanego drewna, ciętego styroduru, rytmicznego hałasu maszyn powstają pierwsze modele i prototypy jeszcze niedawnych koncepcji. Studenci pracują nad rozwojem własnych, nowatorskich pomysłów, które niejednokrotnie mają szansę zostać zaprezentowane poza murami uczelni, a nawet zostać wdrożone do produkcji, tym samym zyskując szersze grono odbiorców.